6 viktiga åtgärder när ditt företag får minskade intäkter i spåren av Corona

Vi rekommenderar att du ser över 6 viktiga områden för att förbättra ditt företags likviditet.

  1. Försöka hitta sätt att hålla liv i intäkterna
  2. Se över kostnadskostymen. Varenda krona räknas.
  3. Ägartillskott
  4. Minska lager och i förekommande fall kundfordringar eller maskinpark.
  5. Begär anstånd eller ansök om att återfå Skatter och arbetsgivare avgifter enligt förslaget från Finansdepartementet
  6. Extern finansiering via minskad amortering eller ökad rörelsefinansiering.