Anders Gullesjö, chef Företagsmarknad Danske Bank

Jag vill verkligen uppmana dig som är företagare att kontakta banken i ett tidigt skede för rådgivning kring företagens finansiella situation då det finns viktiga åtgärder att vidta. Det viktiga är att förstå de olika möjligheter som finns och hur det påverkar bolaget på kort och lång sikt.

Vilka möjligheter finns:

Tillfälligt sänkta social-avgifter

  • Sänkt arbetsgivaravgifter under perioden 1 mars till den 30 juni, det gäller för en lönesumma upp till 25 000 kr och maximalt 30 anställda – det kan innebära en kostnadsminskning med 5 300 kr per anställd och månad.
  • För enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag så sänks även egenavgifterna

Stöd till din hyresvärd om man träffar en överenskommelse om sänkt hyra

  • Är du verksam inom en särskild utsatt bransch det som nämns är sällanköpshandel, Restaurang och Hotell – om din hyresvärd accepterar en lägre hyresnivå så kan hyresvärden få halva nedsättningen i ersättning med vissa begränsningar.

Möjlighet att avsätta 100 % av vinsten från 2019 i periodiseringsfond upp till 1 miljon

  • Är du enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag som fysisk person då kan du öka på din avsättning till periodiserings fond vilket innebär att din skattekostnad för 2019 blir lägre och om du redan har gjort inbetalningen kan du begära omprövning av deklarationen fram till halvårsskiftet.

Förändringar avseende sjukförsäkringar

  • Karensdagen försvinner.
  • Staten tar hela sjuklönekostnaden under två månader, april och maj

Korttids permitteringen eller korttidsarbete.

  • Du har möjlighet att minska arbetstiden för dina anställda och en stor del av löneminskningen ersätter staten. Exempelvis om du korttids permitterar en medarbetare så att arbetstiden går ned till 60 % så får din anställde behålla 94 % av lönen och kan därmed vara kvar i företaget, din kostnad blir 64 % resterande del ersätts av staten dvs 30 %.
  • Det finns ett tak om 44 000 kr
  • Tänk även på om du som äger bolaget och är anställd i bolaget kan omfattas av stödet.

Utöver det så finns det även åtgärder som kan stärka din likviditet men var medveten om att dessa är behäftade men kostnader. Ett exempel är anstånd med skattebetalningar, arbetsgivaravgifter, preliminärskatt & moms