Årets viktigaste tekniska trend för investerare

Det finns säkert de som anser att den tekniska utvecklingen redan går för fort, och att den inte behöver gå snabbare. Men icke desto mindre ser det ut som att 2018 blir året då flera viktiga trender får ytterligare luft under vingarna.

En av dessa trender är digitala assistenter som redan idag säljs över hela världen. En digital assistent kan ta emot och förstå enkla muntliga kommandon från användaren. Exempelvis om du vill höra en viss musik, dämpa ljuset, skriva en inköpslista eller höra väderprognosen – och tekniken blir hela tiden mer effektiv och sofistikerad. Amazons Alexa tävlar enträget mot Google Home om att bli inkörsporten till våra intelligenta hem, och tillsammans står de för 92 procent av världsmarknaden. Alexa tjuvstartade med ett års försprång, men Google har börjat knappa in, och utvecklingen kommer definitivt inte att stå still.

En hype är ingen garanti för god avkastning
Andra tekniker som garanterat kommer att skapa rubriker och uppmärksamhet är blockchain och 5G. Blockchain är krypteringstekniken bakom valutan Bitcoin, och den gör bland annat att man kan överföra pengar mellan två parter utan en tredjepart – exempelvis en bank – som mellanhand. 5G är nästa generation av mobila nätverk, som kommer att få de befintliga 4G-näten att blekna.

Trots att detta är intressanta tekniker som kan få stor betydelse för vår vardag så ska vi försöka att inte ryckas med allt för mycket. Det är inte ovanligt att en teknik slår igenom utan att aktiekurserna följer med. Ett bra exempel på det är den stora entusiasmen över 3D-printning för några år sedan. Tekniken lever i bästa välmåga men aktierna i de hypade, rena 3D-bolagen har sjunkit markant sedan dess.

Samtidigt är det bra att komma ihåg att en teknik inte nödvändigtvis behöver vara ny och spännande för att vara en attraktiv investering. Och här vill jag lyfta fram en välkänd kandidat och den mest intressanta tekniska supertrenden år 2018, nämligen Big Data.

Näringskedja med stor effekt
Jag förväntar mig att big data och näringskedjan runt detta kommer att vinna ännu mer mark eftersom bevisen för dess effekt på företagens vinster och kundernas nöjdhet växer sig allt starkare. Det innebär tveklöst att ännu fler bolag och offentliga institutioner slår till och börjar använda sig av big data, eftersom ökade intäkter eller större besparingar är en enormt stark drivkraft för nya tekniker. Samtidigt, och absolut inte helt oväsentligt, behöver man inte vara raketforskare för att kunna tolka den output som tillämpningen av big data resulterar i, vilket är en viktig faktor för dess framgång.

Big data innebär kortfattat att man via insamling och analys av stora mängder data kan se mönster och sammanhang som kan användas till allt från att förutse kunders nästa köp till att förebygga sjukdomar. Näringskedjan runt big data är de tekniker som ger input av rådata och spottar ut output baserad på bearbetad data. Ett exempel är internet of things där flera av de ting vi omger oss med har digitalt anslutna sensorer som samlar in data, så kallad cloud computing, där data samlas och lagras i molnet, eller artificiell intelligens som fattar viktiga beslut baserade på den sortens data.

Du bidrar till utvecklingen
Även om vi konsumenter inte tänker på det aktivt, bidrar vi till den löpande utvecklingen av teknikerna bakom, och det har vi gjort i flera år. Vårt beteende avläses och analyseras när vi gör sökningar på nätet eller när vi använder digitala lösningar. Det klassiska exemplet är streamingtjänsten Netflix som utifrån dina tidigare val av filmer och tv-serier vet precis vad du vill ha, och håller kvar dig som kund genom att fortsätta att mata dig med samma typ av innehåll. Om ni är tillräckligt många om samma preferenser produceras innehållet automatiskt till dig. Detta är big data i praktiken, en utveckling som kommer att öka de närmaste åren, inte bara inom underhållning utan även inom alla former av konsumtion.

Konsumentrelaterade företag som Netflix är en sak, produktionsbolag en annan. Här är big data-näringskedjan minst lika viktig. Henry Ford gav oss monteringsbandet. Idag gör internet of things och big data fabrikshallarna ännu smartare, och ger framsynta producenter möjligheten att optimera sin produktion på helt nya sätt. En bättre slimmad verksamhet har bättre förutsättningar än sina konkurrenter, vilket kan resultera i markanta kurseffekter.

Teknikens vinnare och förlorare
Det här ställer höga krav på oss investerare, eftersom vi inte bara måste hitta de teknikbolag som är bäst positionerade att sälja den mjukvara och hårdvara som ingår i big data-näringskedjan. Minst lika viktigt blir det att identifiera bolag inom andra sektorer som kan använda big data på bästa sätt – samt att sälja aktier i bolag som har missat utvecklingståget.

Samtidigt har vår IT-entusiasm också en kraftig baksida i form av datastölder. Big data och internet of things med miljoner sensorer i allt fler produkter gör hela systemet mer sårbart för hackare, och i takt med att datan blir allt mer värdefull ökar behovet av att skydda den. IT-säkerhet är inte en ny trend, men däremot innebär den en hög merkostnad som följer med oss när vi rör oss allt längre in i den digitala världen, vilket vi gör 2018. Så även en negativ trend som IT-säkerhet öppnar naturligtvis också upp möjligheter för investerare.

Lars Skovgaard Andersen, Senior Investment Strategist