Bankerna och Polisen formaliserar samarbete mot penningtvätt

I juni förra året startade Danske Bank och de fyra största bankerna i Sverige ett samarbete med Polismyndigheten i syfte att förbättra förmågan att identifiera och bekämpa penningtvätt och organiserad brottslighet genom ökad informationsdelning. Pilotfasen av initiativet har gett lovande resultat, och bankerna och Polisen har nu beslutat att ta samarbetet till nästa nivå genom att formalisera det i högre grad.

Initiativet kallas SAMLIT (Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force) och lanserades som en pilot i juni 2020. Sedan sommaren och har Danske Bank och de deltagande bankerna gemensamt och regelbundet träffat Polisens underrättelseenhet på Nationella operativa avdelningen (Noa) för att dela information. Även Svenska Bankföreningen deltar i initiativet.

Syftet har varit att hitta former för ett ökat samarbete mellan bankerna och Polisen och på så sätt förbättra förmågan att identifiera och förhindra penningtvätt samt bekämpa organiserad brottslighet och finansiering av terrorism. Initiativet har till exempel möjliggjort ett utökat utbyte av information kring nya tillvägagångssätt, brottstyper och andra mönster som gemensamt har kunnat identifieras.

Satnam Lehal, chef för Financial Crime på Danske Bank kommenterar:
– Vi är mycket nöjda med hur SAMLIT-pilotprojektet har utvecklats. Det har varit ett bra samarbete mellan kolleger i bankerna och polisen som arbetar hårt för att bekämpa den finansiella brottsligheten genom att dela kunskap och information så att vi kan bli mer effektiva. Det är fantastiskt att vi nu tack vare det framgångsrika pilotprojektet, gör detta till ett permanent samarbete. Naturligtvis kan varje enskild bank och brottsbekämpande organ göra mer och förbättra arbetet i kampen mot ekonomisk brottslighet, men om vi vill göra en verklig skillnad kommer det att vara avgörande att det finns en systematisk, samordnad och samarbetsinriktad strategi mellan aktörerna på finansmarknaden och polisen.

Nu har de deltagande bankerna och Polisen beslutat att ta samarbetet till nästa nivå genom att formalisera det i högre grad. Det innebär att SAMLIT övergår från att bedrivas som en pilot till att bli ett ordinarie och mer permanent samarbete. Målsättningen är att under de kommande månaderna arbeta fram ett mer formellt ramverk för samarbete och styrning. SAMLIT kommer även att verka för lag- och regelverksförändringar för att på så sätt förbättra möjligheten till informationsdelning, och arbeta för att fler marknadsaktörer ska ansluta sig till samarbetet för att göra det än mer effektivt.