Barkborrarna hotar skog för miljarder- detta kan skogsägarna göra

När vårvärmen nu närmar sig står landets 350 000 skogsägare inför vad som redan utnämnts till den största massinvasionen av barkborrar någonsin. Förra årets heta sommar gynnade förökningen av barkborren samtidigt som torkan gjort träden mer mottagliga för angrepp. Redan nu är 2,5 miljoner kubikmeter skog i Götaland angripna och värmen under senvåren kan ge ny skjuts åt förökning och skador.

Johan Freij som är affärsområdeschef för Skog & Lantbruk menar att barkborrarna kommer att påverka både den enskilde skogsägaren och skogsmarknaden i stort:
”Först och främst får vi hoppas på ett riktigt skitväder fram till midsommar. Vi har ett kort fönster nu i vår då skogsägare och skogsbruket tillsammans har en möjlighet att begränsa barkborrarnas tillväxt. Jag vill verkligen uppmana alla skogsägare att omgående inspektera sina skogar. Angripna träd måste vara avverkade och borttransporterade senast i slutet av juni. Håll kontakt med din virkesköpare”.

De ekonomiska effekterna av barkborreskadorna för svenska skogsägare, skogsbruket och skogsindustrin blir omfattande. Med en varm vår prognosticerar Skogsstyrelsen skador på upp till 12,5 miljoner kubikmeter skog till ett värde av 6 miljarder kronor enbart i Götaland. Även i Centraleuropa är barkborreskadorna enorma med en uppskattad volym på mellan 50-100 miljoner kubikmeter skadad skog.

Detta sammanfaller med en global trävarukonjunktur som försvagats sedan årsskiftet med sjunkande trävarupriser som följd:
”Virket blir blått väldigt fort efter angreppet och en produkt som varken sågverk eller massaindustri egentligen vill ha. Ett överutbud av skadat virke i en vikande trävarumarknad kommer att ge stora utmaningar för de svenska sågverken. Den skadade veden måste både hanteras och sen placeras på marknaden”, säger Johan.

Läs mer i här i senaste utgåvan av Skog & Ekonomi nr 1 2019.