Barn är inte till salu

FN uppskattar att minst 1,2 miljoner barn dras in i människohandel varje år, men mörkertalet är stort. Nya digitala betalsätt kan användas med hög anonymitet vilket ökar risken för att digitala valutor ska missbrukas som betalning i barnsexhandel.

Finanskoalitionen arbetar nära polisen för att motarbeta att det finansiella systemet missbrukas. Det ska vara omöjligt att använda svenska betalkort i dessa sammanhang. Koalitionen innebär både ett strategiskt och praktiskt arbete mellan bland andra polis och betalningsförmedlare för att förhindra betalningar från Sverige till sajter innehållande barnpornografi.

– Vi måste tillsammans bekämpa barnsexhandeln. Danske Banks yttersta mål är att det ska vara omöjligt att använda bankens tjänster för att kränka barnens rättigheter. Som bank har vi ett viktigt samhällsansvar, och vi kan göra skillnad säger Berit Behring vd Danske Bank Sverige.

– Bankerna har en väldigt viktig roll vad gäller att försvåra och förhindra transaktioner kopplade till den omfattande handeln med sexuella övergrepp på barn. Att de största finansiella aktörerna samverkar inom ramen för Finanskoalitionen för denna fråga är helt centralt, och vi är jätteglada att Danske Bank är en aktiv aktör i detta, säger Kristina Sandberg, vice generalsekreterare på ECPAT Sverige och representant i Finanskoalitionen.

Världens barn är inte till salu. Danske Bank stödjer ECPAT och Musikhjälpen som genom Radiohjälpen fördelar pengar mellan projekt och organisationer som jobbar för att ”Barn är inte till salu”.

Läs mer här om Finanskoalitionen.