Bättre hälsa – en expansiv vision för Midsona

Midsona utvecklar och marknadsför produkter som hjälper människor att leva ett hälsosamt liv och koncernen är i dag en av de ledande i Norden inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel och egenvård. Åren 2008–2012, genomförde företaget en stor omstrukturering för att bana väg för den nya visionen.

Peter Åsberg, vd och koncernchef för Midsona Norden, berättar:

”Vår vision genomsyrar precis allt vi gör och det går tillbaka till 2013, när vi hade genomfört betydande förändringar och sålt av stora delar av bolaget. Vi styrde om från att vara ganska spretiga med olika varumärken inom skilda områden till att tydligt fokusera på hälsa och välbefinnande. Med ett till två förvärv per år har vi byggt upp en fin portfölj med ett antal starka varumärken som Urtekram, Naturdiet, Friggs och Kung Markatta. Nu blickar vi framåt och bredare. Målet att bli ledande inom hälsa och välbefinnande i Norden har växt till Europa.”

Tillväxt via trendanalys och förvärv

Midsona består av fyra affärsområden (Sverige, Danmark, Norge och Finland) och säljer bland annat hälsokost, ekologiska livsmedel och kosttillskott till dagligvaruhandeln, apoteken och hälsofackhandeln på respektive marknad. För att kunna leva upp till visionen om att hjälpa människor att leva ett sundare liv, krävs ingående kunskap om trender, konsumentbeteenden och hur produkterna kan göra skillnad.

”Vi har väl utvecklade metoder för att aktivt bevaka omvärlden och spana efter trender och nyheter. Samtliga medarbetare inom sälj och marknad är ofta ute på olika aktiviteter som till exempel de stora matmässorna. Det är också viktigt att ha koll på vad som skrivs av personer i branschen och lyssna till vad våra kunder efterfrågar. Våra spaningar gör vi internationellt, både i Europa och USA, där många trender startar innan de får fotfäste i Norden”, säger Peter.

Midsona vill fortsätta utveckla sina befintliga varumärken i Norden och samtidigt kliva in på den europeiska marknaden, den norra till att börja med. Han betonar att förvärvprocessen är lång, det tar tid att lära känna en ny marknad och etablera kontakter.

”Tålamod är en viktig faktor. Innan ett förvärv för vi en dialog med ägaren, som ofta själv är operativ i bolaget. Då är inte det bara vårt priserbjudande som är av intresse, utan även vetskapen om hur vi tänker driva bolaget vidare. Hela processen tar vanligen längre tid än man hoppats på. När det väl blir skarpt läge krävs snabb support på vårt finansieringsbehov och då har Danske Bank agerat raskt. Att banken är verksam i flera nordiska länder har underlättat samarbetet och även det dagliga operativa arbetet i respektive land. Bara en sådan sak som att vi kan använda samma cash management lösning i alla fyra affärsområden förenklar en hel del.”

Håll fast vid planen

Med varje förvärv kommer också en ökad kompetens och effektiva kostnadssynergier möjliggörs. Detta genom att bolagen exempelvis kan dela produktionsanläggningar och använda en koncerngemensam IT-plattform samt ha en gemensam säljkår för flera varumärken. Det låter positivt men hur får man alla enheter att jobba mot samma mål? Peter betonar att han tror på det visionära ledarskapet och vikten av att strategin inte bara är tomma ord.

”När det finns en slagkraftig vision med tydliga mål samt en strategi hur man ska nå dit blir det enklare för alla inom koncernen att jobba åt samma håll och detta måste förankras väl.

Det är lätt att underskatta hur lång tid det tar innan det verkligen sätter sig. Min erfarenhet är att det alltid lönar sig att hålla sig till planen, koncentrera sig på implementeringen och inte avvika för andra idéer som kan verka lockande. Kort sagt – behåll fokus på strategin och det företaget är bra på.”

Att leva som man lär

Förutom regelbundna möten med lokala ledningsgrupper har Midsona ett aktivt intranät. Bland annat kommunicerar Peter med medarbetarna via sin blogg. Han skriver ofta och kopplar innehållet till företagets vision och strategi. Detta för att alla inom koncernen ska känna sig delaktiga.

”Under mina 10 år på Midsona har jag återkommande sagt att intresset för kost och hälsa aldrig har varit större än nu och det stämmer än idag. Vissa trender har dessutom kommit för att stanna – att äta ekologiskt lär inte försvinna i första taget. Konsumenternas intresse för hållbarhetsfrågor kommer att öka ytterligare tror jag. Det är framför allt den yngre generationen som manar på utvecklingen, de är noga med att veta hur produkter tillverkas, varifrån de kommer och hur till exempel restavfall hanteras”, säger Peter.

”När det gäller att leva som man lär för mig personligen har jag bytt från mindre nyttiga till mer nyttiga produkter, säger han och skrattar. Jag joggar gärna och har sprungit några maratonlopp under åren. I morse tvättade jag håret med Urtekrams ekologiskt schampo. Så visst har mitt karriärsval påverkat mig – jag älskar verkligen våra produkter och jag har en mer hälsosam livsstil idag än någonsin tidigare.”


Peters tre tips för expansion via selektiva förvärv. Fokusera på: 

  1. Bolag och varumärken inom områden där ditt företag har bäst kunskap.
  2. Bolag som har hög tillväxt nu och förväntas ha det i framtiden.
  3. Bolag och varumärken som kompletterar era egna och som företaget kan bygga vidare på.

 

Lite mer fakta om Midsona

Namn: Peter Åsberg, vd och koncernchef

Företag: Midsona AB

Verksamhet: Midsona utvecklar och marknadsför produkter som hjälper människor leva ett hälsosamt liv.

8 egna prioriterade varumärken: Friggs inom hälsolivsmedel och kosttillskott, Urtekram inom ekologiska livsmedel och ekologiska hygienprodukter, Dalblads inom sportnutrition, Helios och Kung Markatta för ekologiska livsmedel, Miwana inom förkylning, Naturdiet för viktkontroll, Tri Tolonen för kosttillskott och omega-3.

Omsättning: Koncernens nettoomsättning är cirka 1 744 miljoner kronor (2016).

Antal anställda: Koncernen har cirka 320 anställda i Sverige, Danmark, Norge och Finland (juni 2017).

Webbplats: www.midsona.se och midsona.com