Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Bättre rapporter än väntat i både USA och Europa

USA: Att missa låg ribba ses inte med blida ögon
I USA har vinsttillväxten under första kvartalet visat sig bli betydligt bättre än väntat. Inför rapportsäsongen väntades en vinsttillväxt på -4 procent i årstakt för de amerikanska storbolagen. När drygt 85 procent av S&P 500 hade rapporterat i början av veckan var vinsttillväxten 2 procent i årstakt och betydligt bättre än marknaden befarade.
En sammanställning av Bank of America visar dock att svaga rapporter från de amerikanska bolagen straffas hårt, medan bra rapporter knappt belönas. Ett bolag som levererat ett starkare resultat än väntat har i genomsnitt bara stigit 1 procent mer än index efter fem handelsdagar. Bolag som missat förväntningarna går nästan 4 procent sämre än index de följande fem dagarna.

En anledning till att svaga rapporter resulterat i kursfall är att estimaten sänkts kraftigt inför rapportsäsongen. Att inte ens nå upp till den relativt lågt satta ribban ses inte med blida ögon. En annan anledning till de relativt svaga reaktionerna på rapporterna är att bolagen uttryckt sig mindre optimistiskt än de brukar den här perioden på året. April är normalt sett är en månad då bolagen är extra positiva, men så har det inte sett ut den här gången.

Den starka dollarn är för tillfället en motvind för amerikanska exportbolag, men den bör bli ett mindre problem framöver när valutan stabiliseras.

Europa: Starka rapporter ger kurslyft
I Europa ligger rapportsäsongen senare än i USA, och bara drygt hälften av alla europeiska bolag har släppt sina kvartalsrapporter. Cirka hälften av bolagen har redovisat en högre vinst än väntat så här långt. Europa har länge varit under press till följd av handelskrig, Brexit, svag tysk fordonsindustri och vacklande tillväxt. Värderingarna är dessutom låga.

Tack vare dämpade förväntningar har bra rapporter belönats. Bank of America har räknat ut att fem dagar efter rapportsläpp har bolag som rapporterat bättre resultat än väntat stigit med 2 procent mer än index. Även bolag som missat förväntningarna har klarat sig rätt bra, och i genomsnitt bara gått 1 procent sämre än index de följande fem dagarna. Kursreaktionerna tyder på att förväntningarna är rejält dämpade på europeiska bolag. Svaga resultat är redan diskonterade, medan starka rapporter blir en positiv trigger för aktiekursen.

Europeiska bolag exporterar en stor del av det de producerar, och ökad aktivitet i Kina nämns frekvent som en bidragande positiv faktor i rapporterna. Den svaga euron hjälper också till att lyfta vinsten för exportbolagen. Det största orosmolnet är stigande kostnader till följd av högre råvarupriser och stigande löner.

Dämpade förväntningar gör att Europa kan slå ur underläge
Den senaste veckans eskalering av handelskonflikten mellan USA och Kina har potential att skaka om marknaden, och om den blir bestående finns en risk att de gröna skott som synts i ekonomin vissnar igen. Vårt huvudscenario är fortfarande att man når en lösning under andra kvartalet och att europeiska bolag därmed fortsätter känna av ökad efterfrågan från Kina. Då finns en god chans att europeiska aktier tar revansch i år. Värderingarna är låga och mycket negativt inprisat i kurserna till följd av handelsoro, Brexit och svag tillväxt i stora europeiska länder som Tyskland och Italien.