Bedrägerioffer luras på nytt

Bedragare är påhittiga och deras tillvägagångssätt byter ständigt skepnad. Sofistikerad och mer lättillgänglig avancerad teknik gör även att bedrägeriförsöken är svårare att upptäcka innan det är för sent.

Tyvärr är det så att om man en gång har blivit utsatt för ett bedrägeri så är risken stor att man kommer att bli utsatt igen. Personlig information gällande bedrägerioffer säljs på darknets databaser till andra kriminella och personen blir måltavla för nya bedrägeriförsök. Exempelvis kan offret bli kontaktad av en falsk advokat som erbjuder den utsatte hjälp med att få tillbaka sina pengar mot en mindre avgift. Detta är vanligt vid investeringsbedrägerier där offret blivit av med större belopp och desperat försöker få tillbaka pengarna.  

Hör Linus Fugl, expert bedrägeribekämpning Danske Bank Sverige, berätta mer.