Begränsad omsättning på bostäder bidrog till prisstabilisering

Enligt Danske Banks Boprisindikator fortsatte prisläget för lägenheter i Stockholm att stabiliseras med en ökning på 0,5 procent i jämförelse med april månad. Omsättningen fortsatte dock ned och har i snitt sjunkit med 23 procent mellan januari och maj jämfört med samma period 2017. Det innebär att omsättningen nu ligger på en historiskt låg nivå. Sannolikt är också den låga omsättningen en bidragande faktor till prisstabiliseringen.

–Vi väntar oss ett lugnt förlopp under de fåtal veckor som återstår innan midsommar när bostadsmarknaden går in i den vanliga sommardvalan. Samtidigt är vi fortsatt bekymrade för hösten. Andrahandsmarknaden kan komma att påverkas negativt som fastighetsutvecklarna fortsätter att sänka priserna på osålda lägenheter, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank.

Rapporterna för första kvartalet visade på svag försäljning, och det finns inga tecken på någon större acceleration sedan dess. Sannolikt beror detta på att priserna för nybyggda lägenheter är fortsatt för höga relativt andrahandsmarknaden.

– När detta rättas till tror vi att det kan ge en negativ påverkan på andrahandsmarknaden, eftersom köparna då kommer att ha fler realistiskt prisade objekt att välja emellan, avslutar Michael Grahn.