Bergvik Skog valde Danske Bank som rådgivare inför miljardförsäljning

Inför försäljningen valde Bergvik Skog att anlita Danske Bank som finansiell rådgivare och experter på just skogsnäringen.

– Stora skogsmarkstransaktioner är relativt ovanliga i Europa och Danske Bank har fått möjligheten att genomföra ett flertal av de största under de senaste åren. Vi är en stark spelare inom skogsnäringen och Bergvik Skogs försäljning är en av de värdemässigt största för Danske Bank under 2018, säger Johan Freij, chef för Skog och Lantbruk på Danske Bank.

Försäljningen till Södra omfattade hela 111 000 hektar mark varav 83 000 hektar skogsmark för en total köpeskilling om 324 miljoner euro, motsvarande cirka 3,3 miljarder svenska kronor. Där ingick samtliga aktier i bolaget SIA Bergvik Skog och SIA Ruda samt skogsorganisationen med 24 medarbetare.

Stort intresse för skogsmark
Intresset för skogsmark är i dag större än någonsin. Anledningen är delvis det rådande ränteläget, där skogen står sig betydligt bättre än många andra tillgångar, men även att skogen är en förnyelsebar resurs som skapar råvara till en stor mängd av nästa generations klimatneutrala produkter.

Inför försäljningen genomförde Bergvik Skog en upphandlingsprocess av finansiell rådgivare. Valet föll till slut på Danske Bank som varit involverade i ett stort antal skogstransaktioner och har specialkompetens med ett tydligt fokus på just skog.

– Försäljningen av Bergvik Skogs lettiska innehav är ett utmärkt exempel på styrkan i Danske Banks erbjudande. Vi har en förmåga att dra nytta av de specialistkompetenser vi har inom inte minst skogsnäringen och att genomföra stora, komplexa försäljningsprocesser, säger Jonas Bonardi, Director Corporate Finance på Danske Bank i Sverige.