Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Blir 2019 året då Europafonder tar revansch?

Att äga Europafonder har inte varit särskilt roligt det senaste året. En genomsnittlig Europafond har gett en avkastning på strax knappt 3 procent de senaste tolv månaderna medan en USA-fond gett cirka 20 procent i svenska kronor.

Att USA-fonderna presterat så väl beror både på den starka utvecklingen för amerikanska aktier, men det är inte den enda anledningen. Dollarn har även stärkts mer mot kronan än vad euron har gjort, vilket gett sparande i USA mer bränsle än pengar placerade i Europa.

Europa har tyngts av såväl osäkerhet kring Brexit, som den svaga tyska bilindustrin och att tillväxten i hela euroområdet bromsat in. Europeiska bolag sitter dessutom i kläm i handelskriget mellan USA och Kina på grund av globala produktionskedjor och det stora beroendet av friktionsfri import och export. Lägg till det gula västarnas demonstrationer i euroområdets näst största ekonomi, Frankrike, och budgetkonflikten mellan EU och Italien som bidragit till att europeiska banker agerat sänke på börsen det senaste året.

Mycket negativt är idag avspeglat i aktiekurserna
Europeiska aktier har hamnat i svår politisk snålblåst och efter kursnedgången handlas Europa idag till blott 12 gånger nästa års vinst. Det är lågt med historiska mått mätt. Efter en lång tid av svag ekonomisk statistik i stora europeiska länder som Frankrike och Tyskland finns tecken på att konjunkturen i Europa är på väg att bottna i år. ECB har fortfarande en negativ styrränta, arbetslösheten sjunker och lönerna stiger vilket gynnar konsumenter och företag. Dessutom väntas finanspolitiken bli mer expansiv i år i stora länder som Frankrike, Tyskland och Italien. Tyskland har dessutom utrymme för skattesänkningar, om det skulle behövas.

Ett handelsavtal gynnar Europa
Den senaste tiden har det kommit positiva uttalanden från såväl USA som Kina när det gäller handelsförhandlingarna. Donald Trump har till och med öppnat för möjligheten att vänta med högre tullar om förhandlingarna ännu inte är i hamn den 1 mars. Chansen får betecknas som god att vi får en lösning på konflikten de närmaste 3-6 månaderna. Då handelskriget framför allt har pressat börserna i Kina och Europa bör det också vara de som främst gynnas av en lösning. När det gäller handelsavtalet är den svåraste frågan den om tvångsöverföring av teknologi och skydd av patent. Den är svår att lösa och risken finns att den lämnas utanför handelsavtalet, vilket främst skulle slå mot de indextunga amerikanska teknikjättarna.

En sak är åtminstone britterna överens om…
Även Brexit har bidragit till den svaga avkastningen i Europa. Även om britterna ännu inte tycks veta vad de vill, så verkar de åtminstone vara överens om att en hård Brexit inte är önskvärt. Det bör därför vara en relativt låg risk att vi skulle hamna i det mest negativa scenariot utan ett avtal.

Vinsttillväxten ökar i Europa i år
Slutligen går det också att hitta stöd i växande vinster för europeiska företag. Medan USA går från en vinsttillväxt på 24 procent 2018, ner emot 6 procent i år enligt nuvarande estimat, så väntas vinsttillväxten i Europa öka från 6 till 7 procent i år.

2019 kan bli året då europeiska aktier och fonder tar revansch på USA, och vi rekommenderar en liten övervikt i Europa i portföljen. Fokus bör dock ligga på stora kvalitetsbolag med stabil intjäning, hög lönsamhet och låg skuldsättning för att hålla nere risken.