Blockchain är det största som hänt sedan internet

Under flera år har det pratats om Blockchain och hur tekniken kommer förändra villkoren för den finansiella marknaden och skapar förutsättningar för nya affärsmodeller tex. inom internationell handel. Med hjälp av tekniken skapas en ny standard för digitala identiteter som blir ett effektivt vapen mot finansiell kriminalitet.

Nextconomy har träffat Lars Sjögren, COO Danske Bank, som ansvarar för framtidens bankupplevelse hos Danske Bank och, där teknik som bland annat AI och Blockchain skapar effektivare och säkrare digitala lösningar för kunderna.

Kan du på ett enkelt sätt förklara vad Blockchainteknik är?
Låt mig ta ett exempel. Blockchaintekniken tar bort behovet av mellanhänder vid betalningar mellan banker världen vilket minskar riskerna i systemet och ökar hastigheten och sänker kostnaderna. Man kan säga att Blockchain är ett nätverk av databaser där alla som är involverade i kedjan har tillgång till samma information – och att en kopia av informationen lagras hos respektive aktör i realtid. Informationen struktureras i block. Alla i blocket har exakt samma information och det går inte att ta bort information i det specifika blocket, inte heller ändra på befintlig information såvida inte alla involverade godkänner ändringen. Ändras något i en del – så ändras det hos alla. Informationen är också krypterad.

När används Blockchainteknik?
Det finns flera intressanta användningsområden, men ett av de mest spännande områdena är ”Identity Management”. Genom Blockchain går det att skapa krypterade digitala identiteter som ersätter användarnamn och lösenord.  Det betyder att Blockchain är en väldigt bra teknik som skyddar enskilda individer från identitetsstölder, skapar effektivare transaktioner men också ett effektivt vapen i kriget mot finansiell kriminalitet. Identity Management blir därmed ett viktigt område för såväl den finansiella industrin som för andra områden – exempelvis kan vi mycket väl få digitala val redan vid nästa Riksdagsval

I vilken grad används Blockchainteknik idag?
Vi har kommit en bit på vägen – men det är långt kvar innan vi ersatt alla dagens system eftersom det kräver samverkan globalt samt att man måste ersätta gamla invanda processer. Under senaste året har Danske Bank arbetat i flera större internationella projekt för att effektivisera internationell handel där transaktioner är en viktig komponent men även att effektivisera administrationen.

Är det några specifika branscher som ligger i framkant?
Bland de områden som kommit längst i sin användning av Blockchainteknologin utmärker sig den finansiella sektorn. Här finns enorma vinster att göra då vi kan ersätta manuellt pappersarbete. Ett exempel är att ett enda fraktdokument kan gå igenom upp till 200 personer – något som nu kan ersättas med Blockchaintekniken och skapa helt automatiserade flöden mellan köpare och säljare. En annan oerhört viktig del är produktsäkerhet då man kan följa varans ursprung från a till ö vilket är viktigt inte minst inom läkemedelssektorn. Spårbarheten sparar pengar och ökar säkerheten i konsumentledet. För privatpersoner kommer man redan inom några år att göra fastighetsaffärer där transaktionerna delvis går via en blockkedja. För den finansiella sektorn handlar det om effektivisering och bättre kundupplevelser. Där har Danske Bank haft ett stort fokus.