Högtryck för bolagsförvärv och generationsskiften

Ända sedan covid-19:s intåg har det rått stor försiktighet och avvaktande beteende bland svenska små- och medelstora företag. Under pandemin har generationsskiften och bolagsförvärv inom SMB-segmentet legat på is. En viktig anledning är att säljare velat ha betalt enligt pre-covidmarknaden och köpare velat köpa till lägre pris baserat på ett nytt läge post-covid. Men nu har prisförväntan kalibrerats och många kan avvakta längre. Att avvakta med exempelvis generationsskiften kan innebära att viktiga rationaliseringar uteblir, vilket på sikt hämmar tillväxt och konkurrensmöjligheter över lång tid.

Men – istiden ser nu ut att vara förbi. Det råder högtryck i antalet propåer, vilket ger en positiv bild framåt.

– Vi ser ett stort intresse för M&A:s och generationsskiften, som en konsekvens av att allt fler är vaccinerade och att samhällen öppnar upp. Det avvaktande beteendet bland företag som vi sett under lång tid, som både fördröjer återhämtningen betydligt och samtidigt riskerar att företagen halkar hopplöst efter i den globala konkurrensen, ser äntligen ut att ha förändrats, vilket är otroligt positivt för svenska företag och därmed vår återhämtning, säger Anders Gullesjö, chef Företagsmarknaden hos Danske Bank Sverige.