Bopriser i Stockholm fortsatte att falla i mars

Prisutveckling senaste månaden
Danske Banks Boprisindikator för mars visar att den negativa pristrenden i Stockholm fortsatte med en nedgång på 1,2 % m/m. I säsongsrensade termer är nedgången 1,6 % m/m. Sedan augusti 2017 är den säsongsrensade ackumulerade nedgången därmed drygt 11 %. Det mest anmärkningsvärda denna månad är emellertid inte priserna utan omsättningen. Bankens Boprisindikator visar att omsättningen på bostadsmarknaden i Stockholm, som baseras på rapporterade transaktioner på Hemnet, halverades mellan februari och mars efter det att amorteringskravets infördes den 1 mars. I jämförelse med mars 2017 så har omsättningen fallit med mer än 50 procent. Det kan rimligen inte tolkas på ett annat sätt än att köpare blivit betydligt mer avvaktande än tidigare, sannolikt beroende på det skärpta amorteringskravet.

Prisutvecklingen kommande månader
Precis som tidigare bedömer Danske Bank att priserna i Stockholm kommer fortsätta att falla under de närmaste månaderna. Detta mot bakgrund av att utbudet av nyproducerade och högt prissatta bostadsrätter kommer att öka under hela året. Trög försäljning hos bostadsutvecklare och fallande bygglov är viktiga signaler om att bostadsbyggandet av framför allt flerfamiljsbostäder snart kommer att dämpas kraftigt.

– Fallande bostadspriser tycks i mars ha fått följe av kraftigt fallande transaktions-volymer, vilket är en oroande utveckling som tyder på att marknaden har problem med prisbildningen dvs matchningen av utbud och efterfrågan. Det här innebär en fortsatt prispress och negativa effekter på bostadsbyggandet och BNP-tillväxten, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige.

Om Danske Banks Boprisindikator
Danske Banks Boprisindikator är en modell utvecklad av Danske Banks analytiker Carl Milton och Christopher Hellesnes som visar hur priserna på bostadsrätter i Stockholm utvecklats den senaste månaden. Undersökningen baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.