Bostadsmarknaden fortsatt glödhet

Danske Banks Boprisindikator som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna på bostadsrätter ytterligare tog fart under februari. Priserna steg 2,6 procent men justerat för säsongsfaktorer var prisuppgången något mindre, 1,8 procent. Vad gäller omsättningen så fortsätter trenden likt 2021 vilket innebär att försäljningen av bostadsrätter är rekordmånga.

Prisutvecklingen kommande månader
Alla bostadsrätter oavsett storlek ökade i pris under februari, där de allra största bostadsrätterna (>100kvm) stod för den största ökningen. Omsättningen var hög och i linje med förra årets rekordnotering för februari. Därmed syns inga tecken på en avmattning på bostadsmarknaden trots breda fall på aktiemarknaderna.

En faktor som dock talar för att bostadspriserna kan utvecklas i en mer dämpad takt framöver är de lättade restriktionerna som sannolikt innebär att hushållen i högre utsträckning återgår till någon form av normalt konsumtionsmönster. Men det råder stor osäkerhet om hur pass utdragen Ukrainakrisen kommer att bli och trots att bostadsmarknaden hittills inte reagerat negativt på de breda börsfallen så finns det med all säkerhet en smärtgräns om nedgångarna skulle fortsätta framöver. Riksbanken väntas hålla räntan oförändrad på noll procent under hela 2022 med en första höjning 2023 enligt Danske Banks bedömning. Men givet de nuvarande geopolitiska riskerna kan höjningen bli fördröjd, men det är än så länge för tidigt att säga. Troligtvis fokuserar Riksbanken snarare på finansiell stabilitet just nu.

– Med tanke på ett flertal negativa faktorer den senaste tiden såsom stigande boräntor, hög inflation och rätt påtagliga börsfall inte minst på den svenska börsen, är vi lite förvånade över styrkan i Stockholms bostadsmarknad under februari, säger Michael Grahn, chefekonom, Danske Bank Sverige. Vi bedömer att tuffare tongångar från ECB samt ett oväntat högt utfall för kärninflationen i januari nu gör att Riksbanken börjar höja styrräntan något nästa år. Den risken modereras dock av den geopolitiska krisen i Ukraina.


Danske Banks Boprisindikator baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.