Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Bostadsutvecklarnas prissänkningar otillräckliga

Danske Banks boprisindikator* pekar på ett marginellt fall (-0.2% jämfört med augusti månad) i september. Givet att höstsäsongen (september tom december) normalt är säsongsmässigt svagare kan det ses som ett tecken på stabilisering. Faktum är att man sedan botten i januari kan skönja en svagt stigande trend i bostadsrättspriser trots ett rekordhögt utbud av nyproducerade lägenheter. Omsättningen är dock något lägre jämfört med tidigare år.

*Från och med mars upplaga av boprisindikatorn ingår även bostadsrätter utanför tullarna i Stockholm .
Nästa siffra från Valueguard publiceras fredag 18 oktober kl.9.00.

Prisutvecklingen kommande månader
Danske Bank framhärdar i sin bedömning om en total nedgång från toppen på ca 15-20% i lägenhetspriserna även om utvecklingen hittills i år innebär att det finns uppsidesrisker för bankens bedömning. Försäljningen av nyproducerade bostadsrätter är fortsatt trög, något som troligen kommer att bekräftas av bostadsutvecklarnas rapporterar för Q3 (Bonava: 24 oktober, JM: 25 oktober). De prissänkningar som gjort hittills är antagligen otillräckliga och ytterligare sänkningar torde i förlängningen påverka även andrahandsmarknaden. Danske Bank är i nuläget inte redo att överge sitt huvudscenario om fortsatta prisnedgångar, även om det kan ta längre tid än vad banken tidigare trott. Det finns dock övertygande tecken på att byggtakten är på väg att mattas, vilket lär påverka tillväxten negativt under kommande kvartal.

– September visar på endast ett marginellt tapp i Stockholms bostadsrättspriser. Vi framhärdar dock i bedömningen att ett kraftigt stigande utbud av nyproducerade bostadsrätter kommande månader utgör en risk för nya prisfall, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige.