Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Bostadsutvecklarnas stålbad – fler prisjusteringar att vänta efter sommaren

Prisutveckling juli 2018
Danske Banks boprisindikator* baserad på faktiska transaktioner för bostadsrätter i Stockholms kommun tyder på en nedgång med knappt 1.5 procent under juli månad i förhållande till juni. För femte månaden i rad fortsätter antalet transaktioner att vara lägre än under fjolåret. I juli var omsättningen ner med hela 56 procent i årstakt. Mot bakgrund av att utbudet av nyproducerade bostadsrätter fortfarande är mycket högt är detta fortsatt oroväckande. Precis som tidigare uppfattar Danske Bank det som att den underliggande prismekanismen kärvar, i synnerhet som utbudet av bostadsrätter i Stockholm är knappt 20 procent högre än i fjol.

*Från och med mars upplaga av boprisindikatorn ingår även bostadsrätter utanför tullarna i Stockholm .
Nästa siffra från Valueguard publiceras fredag 17 augusti kl.9.00.

 

Prisutvecklingen kommande månader
Under augusti månad stiger vanligtvis omsättningen på bostadsmarknaden till normala nivåer då många återvänt från semester. Hösten kommer att bli ett test för bostadsmarknaden då marknaden säsongsmässigt är svagare. Under de senaste månaderna har flera bostadsutvecklare gjort prisjusteringar, vilket Danske Bank bedömer är något vi kommer få se mer av och som även kan sätta press på priserna för befintliga bostäder.

”Den dämpning av bostadspriserna som vi ser i juli sker under fortsatt svag omsättning och högt utbud. Det ligger väl i linje med vår bedömning att risken för nya prisfall i höst består”
– Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige.

Om Danske Banks Boprisindikator
Danske Banks Boprisindikator är en modell utvecklad av analytikerna Carl Milton och Christopher Hellesnes som visar hur priserna på bostadsrätter i Stockholm utvecklats den senaste månaden. Undersökningen baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stokkholm.