Castellum anlitar Danske Bank för utgivning av sin första obligation i Euro

För drygt en vecka sedan annonserade Castellum AB att bolaget tagit fram ett nytt program för upplåning, Euro Medium Term Notes, med ett rambelopp om 2 miljarder Euro. Låneprogrammet är avsett för att emittera obligationer i den internationella kapitalmarknaden och nu har den första emissionen genomförts.

Danske Bank, tillsammans med JP Morgan, Nordea och Swedbank, agerade emissionsinstitut när 500 miljoner Euro emitterades den 13 november. Investerarintresset var stort och totalt uppgick orderböckerna till över 1,2 miljarder Euro. Kupongen på obligationen sattes till 2.125% och den förfaller i november 2023.

Danske Bank Corporate Banking och Large Real Estate i Sverige har arbetat tillsammans med affären. Joacim Nässén, Head of Corporate Banking på Danske Bank i Sverige, ser positivt på att svenska fastighetsbolag i takt med att de växer också breddar sin finansieringsbas på den internationella kapitalmarknaden:

– Vi är stolta över att få arbeta med Castellum i detta spännande skede när de nu ökar sin andel icke säkerställd finansiering och breddar sin investerarbas ute i Europa. Castellum är ytterligare ett bevis på att nordisk fastighetsexponering tas väl emot i den europeiska kapitalmarknaden. Affären är helt i linje med bankens strategi att samarbeta mellan våra verksamhetsområden för att tillsammans med våra kunder växa deras affär med fortsatt stark finansieringsbas.