Checklista – så förbereder du dig för Brexit

Utgången av Brexit fortsätter vara oviss. Kanske närmar sig utträdet med stormsteg, eller så blir det aldrig av. Vår bedömning är att Brexit mest troligt ännu en gång kommer att skjutas på framtiden, men osäkerheten är stor. Risken för en hård Brexit har ökat även om det inte väntas ske den närmaste tiden. För den som gör affärer med Storbritannien eller bor och arbetar där, så är det hög tid att ta reda på vad som gäller för att undvika problem om landet lämnar EU.

Den senaste veckan har det återigen hållits omröstningar i det brittiska underhuset för att försöka klargöra var man står i frågan. Det enda som tycks klart är fortfarande att det inte finns någon majoritet för någonting och kanske börjar Boris Johnson få en inblick i hur Theresa May haft det de senaste åren. Den här veckan väntas en lag klubbas igenom som innebär att premiärministern måste be EU om mer tid om inget utträdesavtal finns på plats i slutet av oktober. Boris Johnson själv har dock sagt att han hellre ”ligger död i ett dike” än ber om mer tid.

Det mest sannolika är att lagen går igenom och att det därefter blir nyval, mest troligt i november då Brexit redan har skjuts fram till någon gång efter årsskiftet. I praktiken kommer (det troliga) nyvalet att stå mellan Boris Johnson och hans linje ”Brexit nu eller aldrig” och oppositionsledaren Jeremy Corbyn, som sannolikt går till val på en ny folkomröstning om huruvida Storbritannien ska lämna EU över huvud taget eller inte. Undersökningar visar att fler och fler britter tycker att det var fel att rösta för att lämna EU. Trots det har de konservativa ”anti-EU”-partierna fått fler och fler anhängare.

40 frågor företag bör ställa sig inför Brexit
Ett företag som gör affärer med Storbritannien, och privatpersoner som arbetar, bor eller studerar i landet, bör förbereda sig för vad som händer vid en Brexit oavsett om den blir hård eller mjuk. Svenska Kommerskollegium har sammanställt en väldigt bra webbsida med information som är bra att använda sig av.

Här finns bland annat en checklista med 40 frågor som företag som gör affärer med Storbritannien bör ställa sig när man gör en riskanalys inför Brexit.

Det finns dessutom information om vad som sker vid en hård Brexit, information om fri rörlighet för personer samt nya regler för hälsoskydd. För den som har tid över och vill fördjupa sig i effekterna av Brexit finns också ett antal rapporter om handeln mellan Sverige och Storbritannien, hur regelverket kan se ut vid olika former av handelsavtal samt hur det fungerar med finansiella tjänster vid en Brexit.

Så här ser vi på Danske Bank på sannolikheten för Brexit framöver:
Danske Banks huvudscenario är att Brexit med hjälp av den nya lagen kommer att skjutas fram till slutet av januari eller längre. Efter att Brexit skjutits upp kommer ett nyval att utlysas, och det kommer att hållas efter den 31 oktober. Beroende på vilket parti/partier som får majoritet i valet är sannolikheten olika hög för ett hårt Brexit, mjukt Brexit eller inget Brexit alls. Opinionsmätningar är svårtolkade och valresultatet svårt att förutsäga, men för tillfället har de konservativa (som vill lämna EU) en tydlig majoritet.

Vi nöjer oss med att konstatera att om det konservativa partiet tillsammans med övriga partier som också önskar lämna EU tar makten, så är risken större än 50 procent för en hård Brexit. Om Labour-partiet istället får majoritet är sannolikheten stor att britterna återigen får gå till valurnorna och rösta för om landet ska lämna eller stanna i EU.

Hur mår den brittiska ekonomin?
Så här långt har Brexit varit negativt för Storbritannien. BNP-tillväxten i landet har bromsat in och tycks för närvarande vara fast i ett spann på 1-1,5 procent i årstakt, vilket kan jämföras med en historisk tillväxttakt på 2-3 procent. Den senaste tidens inköpschefsindex tyder dessutom på att ekonomin kan ha gått in i en teknisk recession under andra kvartalet. ”Teknisk” innebär att tillväxten sjunker två kvartal i rad, men utan att arbetslösheten stiger. Faktum är att arbetslösheten i landet är mycket låg och lönerna ökar. Det största problemet i landet är därmed inte konsumenterna, utan att sentimentet bland företagen har försvagats. Handelskrig och lägre global tillväxt hjälper inte heller.

Bank of England har nyligen publicerat en analys av värsta möjliga utgång av en hård Brexit. Jämfört med den tidigare analysen daterad 2018 ser det inte längre lika mörkt ut tack vare att både Storbritannien och EU nu är bättre förberedda på konsekvenserna. Det betyder dock inte att det ser bra ut. I händelse av en hård Brexit räknar Bank of England med att BNP faller med 5,5 procent och arbetslösheten stiger från knappt 4 procent idag, till 7,5 procent. Det skulle också leda till fortsatt försvagning för pundet.