COP 28 – vad hände sen?

Mattias Frumerie är Sveriges klimatambassadör och Sveriges chefsförhandlare på FN’s klimatmöte. Han presenterar de viktigaste förhandlingsresultaten från COP 28 och kommande händelser på den klimatpolitiska agendan (Se presentationen här).

I november 2023 riktades världens blickar mot Förenade Arabemiraten och FN’s klimattoppmöte. COP28 var det största klimattoppmötet någonsin. Fler än 85 000 deltagare och 150 världsledare var på plats.

På förhand COP28 utmålades som ett helt avgörande klimattoppmöte. Det var nämligen första gången i historien som alla länder som commitat sig till Paris-avtalet skulle avrapportera hur det nationella klimatarbetet mot 1,5 gradersmålet går. Länderna skulle även uppdatera sina klimatmål inför mötet (National Determined Contributions, NDC)

Inför mötet fanns även stora förhoppningar på att världen vid detta möte för första gången skulle enas kring skarpa formuleringar om utfasning av fossila bränslen.

Men när vi summerar COP28 – hur gick det? Nådde mötet upp till förväntningarna? Och vad är nästa steg på den klimatpolitiska agendan?