Danske Bank bäst i Sverige på valutahandel – för tredje året i rad

Spelplanen för valutahandel har ändrats och omställningen till elektronisk handel har de senaste åren gått fort. Idag handlas nära 85 % av volymerna på Danske Bank elektroniskt och stundande hårdare regleringar kommer att fortsätta driva siffran ännu högre vilket ställer nya krav på bankerna.  En titt på resultatet från den största kundnöjdhetsundersökningen för svenska kunder inom valutahandel, genomförd av TNS Sifo Prospera, ger några intressanta slutsatser.

Kunderna värderar personliga kontakter mycket högt i en automatiserad värld

– Inte förvånande så värderar kunderna bra priser högt men samtidigt rankas också personliga kontakter, samt kunskap om kundens verksamhet, högt. I en alltmer automatiserad värld behåller alltså mer mjuka värden en framskjutande position, säger Christian Törnqvist, Head Institutional FX Sales Sweden.

När affärer, som av olika anledningar inte kan eller bör göras elektroniskt, sätter Danske Bank ihop ett skräddarsytt kundteam för att bistå med råd kring hur affären kan genomföras på bästa möjliga sätt. Danske Bank har alltid satsat på att vara nära kunden, både digitalt och i personliga möten, och att tillföra värde med djupare analyser.

– Det är fantastiskt roligt när vårt team får den här typen av kvitto på att vårt arbete gör skillnad för kunderna. Med ökad elektronisk handel är det viktigt att behålla fokus på vad kunderna efterfrågar och vilka lösningar de prioriterar. Utan personliga relationer är det i stort sett omöjligt. Vi är särskilt stolta över att kunderna sammanlagt rankat oss högst i dessa kategorier, säger Christian.

Danske Bank har sedan många år tillbaka placerat sig högt i Prosperas kundnöjdhetsundersökningar, och 7 av 21 affärsområden innehar nu förstaplatsen i Sverige:

Trade Finance

Investment Grade Credit Products

DCM Issuers

Syndicated loans

Interest rate swap

Foreign Exchange

Fixed Income

Extra utmärkande är även att Danske Bank haft förstaplatsen i Sverige inom Fixed Income för 18:e året i rad och räntederivat för 13:e året i rad.

Fakta: Danske Bank och TNS Sifo Prospera

Undersökningsföretaget TNS Sifo Prospera genomför årligen kundnöjdhetsundersökningar inom bank och finans, där chefer inom en mängd olika branscher intervjuas om sina upplevelser av finansiella tjänster samt vilken bank man föredrar att samarbeta med.

I resultatet från senaste undersökningen noteras bland annat hur kunderna alltmer värdesätter personliga kontakter med banken samt kunskap och rådgivning kring kundernas affär och behov kring riskhantering. I alla dessa kategorier ligger Danske Bank i topp.

För mer information vänligen besök www.prospera.se