Danske Bank betalar ut 150 MSEK till leasingkunder

I oktober 2021 beslutade Riksdagen om en skatterabatt på 3,9% på företagsinvesteringar i inventarier som anskaffats under 2021. För objekt finansierade via leasing landade skatterabatten hos leasinggivaren och inte hos kunden som fattade investeringsbeslutet. Nu betalar Danske Bank ut närmare 150 MSEK till leasingkunder för att kompensera skatterabatten.

– Syftet med skatterabatten var att stimulera näringslivets investeringar och få fart på den svenska ekonomin efter pandemin, berättar Niels Jörgen Larsen, chef för Danske Finans. Lagen var utformad så att skatterabatten för objekt finansierade via leasing landade hos banken som var leasinggivare och inte hos kunden som fattade investeringsbeslutet. Det innebar att kunder som valde att finansiera sina investeringar genom leasing gick miste om skatterabatten. Det åtgärdar vi nu genom att ersätta rabatten till våra leasingkunder.

Statens skatterabatt utgår i form av en moträkning i företagsbeskattningen för 2022. I motiveringen för lagstiftningen står det klart att rabatten avsåg att stimulera näringslivets investeringar.  Skatterabatten var inte avsedd för bankerna och finansbolagen.

Riksdagen fattade beslutet om skatterabatten i oktober 2021. Beslutet gällde retroaktivt för investeringar gjorda från och med 1:a januari 2021. En viktig parameter för att ha rätt till skatterabatten är att utrustningen fortfarande används under hela 2022.

– Vi har inte kunnat räkna ut hur mycket pengar som ska betalas ut till kunderna förrän efter årsskiftet, säger Niels Jörgen Larsen.

Stora belopp

Att Danske Bank väljer att betala ut 150 MSEK till leasingkunderna är frivilligt – inte ett krav från myndigheterna.

– Flera kunder hade kunnat finansierat investeringen via avbetalning. Då hade de fått rabatten direkt i stället för att rabatten mellanlandade hos oss. Rätt ska vara rätt. Det känns bra att vi gör detta, säger Niels Jörgen.

Det är väsentliga belopp som är på spel:

  • För en personbil med ett anskaffningspris ex. moms på 400 000 SEK är rabatten 15 600 SEK
  • För en lastbil med ett anskaffningspris ex moms på 1,5 MSEK är det en rabatt på 58 500 SEK

Danske Bank uppskattar att den totala skatterabatten som hålls inne av banker och finansbolag är cirka 3 miljarder kronor. Danske Bank är första bank som officiellt går ut med att vi kompenserar kunderna för utebliven skatterabatt.

Mer information om lag (2021:931) finns på Skatteverkets hemsida.