Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Danske Bank House View: Nya förutsättningar när vi går in i 2022

Världens börser har löpande noterat nya kursrekord under det gångna året. Stöd har kommit från låga räntor, en oväntat stark konjunktur och bolagsrapporter som med råge överträffat förväntningarna.

Blickar vi framåt har vi svårt att se att varken bolagsvinsterna eller börsen ska kunna fortsätta stiga i samma takt som tidigare, och vi väntar oss därför att uppgången tappar fart när vi går in i 2022.

– Vi går in i ett nytt år med nya förutsättningar. Tillväxten i ekonomin och bolagsvinsterna kommer att bli betydligt lägre än tidigare, och inflationen är hög. I USA väntas centralbanken, Fed, strama åt penningpolitiken genom att både avsluta stödköpen och höja räntan. Som investerare bör man ställa in sig på att avkastningen på börsen kan bli betydligt lägre det kommande året, säger Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank Sverige.

Utöver inflation och minskade stimulanser finns flera risker som kan få mer uppmärksamhet framöver, som ökad smittspridning och stigande energipriser.

– Pandemin är ännu inte över och i Europa ser vi hur land efter land inför nya restriktioner. Det gör att vi kan fortsätta konsumera mer varor än tjänster över vintern. Därmed finns en risk att problemen med flaskhalsar och hög inflation består. Ovanpå det har vi de skenande energipriserna som känns direkt i hushållens plånböcker och urholkar köpkraften, säger Maria Landeborn.

Men det finns också ljuspunkter. Även om tillväxten i ekonomin bromsar in så är den fortfarande god. Bolagsvinsterna väntas stiga, om än mindre än tidigare. Penningpolitiken i USA förväntas visserligen stramas åt, men räntorna är fortfarande låga ur ett historiskt perspektiv. Bristen på alternativ till aktier gör att eventuella nedgångar kan ses som köplägen och bidra till att stabilisera marknaden om det blir skakigt.

Allokering: Minskad vikt i aktier, och fokus på USA

Danske Banks syn på aktiemarknaden framåt är inte lika positiv som tidigare, och uppsidan på börsen bedöms vara lägre. På tolv månaders sikt väntas en avkastning på globala aktier i spannet 0-5 procent. Därför sänks rekommendationen för aktier från övervikt till neutral.

– Samtidigt är det viktigt att betona att vi inte väntar oss någon ny lågkonjunktur eller branta börsras. Men den förväntade avkastningen framöver är lägre än tidigare, och det finns risker som vi tror kan hamnar mer i fokus under nästa år. Därför är det bättre att satsa på balans i portföljen än att ta onödigt hög risk, säger Maria Landeborn.

Ur både ett ekonomiskt och börsmässigt perspektiv är det viktigt att inflationen återgår till mer normala nivåer, annars ökar risken för att centralbankerna måste strama åt snabbare och höja räntorna mer aggressivt än vad ekonomin tål.

Bland de olika aktiemarknaderna är USA förstahandsvalet tack vare den höga andelen kvalitets- och tillväxtbolag. Europa sänks från övervikt till neutral till följd av den ökade smittspridningen och återinförda restriktioner, samt risken för att lägre tillväxt i Kina spiller över på europeiska bolag via exportsektorn. Tillväxtmarknader har gått betydligt sämre än utvecklade marknader i år, men efter den svaga utvecklingen bedöms mycket negativt nu reflekteras i kurserna. Tillväxtmarknadsaktier lyfts därför från undervikt till neutral.

Till följd av att rekommendationen för aktier sänks, så höjs obligationer från undervikt till neutral. Den förväntade avkastningen på statsobligationer är låg till följd av de låga räntorna, och svagt stigande räntor det kommande året skulle utgöra ytterligare motvind. För att öka den förväntade avkastningen på räntedelen av portföljen rekommenderas därför en övervikt i företagsobligationer av typen investment grade, som ger en högre förväntad avkastning än statsobligationer till en begränsad risk.

Som kund i Danske Bank

Detta är ett utdrag ur Danske Bank House View inför det första kvartalet 2022. House View är Danske Banks marknadssyn och investeringsstrategi på 3-12 månaders sikt. Som kund i Danske Bank får du löpande ta del av Danske Banks fördjupade marknadssyn och fullständiga investeringsstrategi.