Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Danske Bank House View: Ljusare utsikter – men sikten är långt ifrån klar

De senaste månaderna har tillväxten i världsekonomin stärkts igen trots stigande räntor, vilket lett till förnyad optimism på världens börser. Vi instämmer i att utsikterna i närtid ser ljusare ut än tidigare, vilket motiverar en något högre risk i portföljen. Vi har därför höjt aktier från undervikt till neutral.

– Två akuta risker har dessutom kunnat strykas från listan. Europa har undvikit en energikris i vinter tack vare milt väder, och Kina har äntligen öppnat upp efter pandemin. Vår bedömning idag är att vi kommer att undvika en global recession under 2023, och därför har vi valt att öka aktierisken något inför våren, säger Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank Sverige. 

Samtidigt råder fortfarande en relativt hög osäkerhet kring utvecklingen på lite längre sikt, vilket talar för att riskspridning och fokus på kvalitet bör vara ledord för investerare. Inflationstrycket är högt vilket talar för att fler räntehöjningar är att vänta under de kommande månaderna. Arbetsmarknaderna i både USA och Europa har förblivit mycket starka vilket ger stöd åt konjunkturen, men utgör en risk på uppsidan för inflationen.

– Den förvånansvärt starka utvecklingen i ekonomin är ett tveeggat svärd. Det är positivt för bolagsvinsterna vilket har bidragit till att lyfta börserna. Samtidigt riskerar det att leda till att inflationen förblir hög längre, och ju mer centralbankerna måste strama åt genom att höja styrräntorna, desto större är risken för att konsekvenserna på längre sikt blir allvarliga, säger Maria Landeborn.

För tillfället är Danske Banks huvudscenario en mjuklandning i ekonomin senare i år, där tillväxten bromsar in och inflationen gradvis faller tillbaka mot målet på 2 procent. Under 2024 väntas centralbankerna därför kunna sänka räntorna något till mer neutrala nivåer. Det är dock en prognos som är behäftad med ovanligt stor osäkerhet framför allt mot bakgrund av hög inflation och aggressiv penningpolitik.

Övervikt tillväxtmarknadsaktier och obligationer med låg risk

På aktiesidan ser vi för tillfället högst potential på tillväxtmarknaderna tack vare att Kina öppnat upp efter pandemin. En kraftig ekonomisk återhämtning kommer att stötta vinsttillväxten i bolagen, och det väntas spilla över såväl på andra asiatiska ekonomier via handeln, som på råvaruproducerande länder när Kinas råvarukonsumtion ökar.

På räntesidan undviker vi förnärvarande de mer riskfyllda delarna av marknaden och har därmed en undervikt i high yield, företagsobligationer med låg kreditkvalitet, samt i tillväxtmarknadsobligationer. Vi har en övervikt i svenska obligationer samt i investment grade, företagsobligationer med låg kreditkvalitet.

Vi har även ett generellt fokus på kvalitet inom både aktier och obligationer. Kvalitetsbolag kännetecknas av stabila balansräkningar, hög tillväxt och god lönsamhet, det vill säga egenskaper som bör klara ett mer utmanande marknadsklimat relativt bra.

Här kan du ta del av en fördjupande podd om vår investeringsstrategi.

Som kund i Danske Bank

Detta är en kort sammanfattning av Danske Bank House View första kvartalet 2023. House View är Danske Banks marknadssyn och investeringsstrategi på 3-12 månaders sikt. Som kund i Danske Bank får du löpande ta del av Danske Banks fördjupade marknadssyn och fullständiga investeringsstrategi.