Danske Bank inför Mångfaldskalender

Företag som vill växa och bidra med värde till kunder och samhället måste spegla samtiden. En blandning av medarbetare med olika bakgrund, kultur och erfarenheter ger resultat. Och skapar en attraktiv arbetsplats.

Danske Bank är ett inkluderande företag som ständigt arbetar för att mångfald ska genomsyra hela organisationen. Som ett led i det arbetet kan alla medarbetare på Danske Bank Sverige från och med 2018 byta ut röda kalenderdagar enligt den svenska kalendern mot andra dagar som bättre passar den egna övertygelsen och/eller nationalitet, som exempelvis nationaldagar, helgdagar och högtider enligt andra religioner.

Bankens medarbetare är vår styrka och vi vet att mångfald berikar. Därför vill vi främja mångfald och inkludering på alla sätt vi kan. Vi är ett inkluderande företag där alla medarbetare ska bemötas lika och ha samma förutsättningar – oavsett kön, religion, sexuell läggning eller etnisk bakgrund. Som ett led i detta kan de som vill välja bort jul eller påsk till förmån för högtider som betyder mer för dem.

Vi har ett viktigt samhällsansvar som bland annat handlar om att skapa rätt förutsättningar för alla medarbetare.