Danske Bank lanserar eget ramverk för gröna lån och obligationer

Klimatförändringarna innebär stora risker för miljö, ekonomi och samhälle. Omställningen till ett klimatsmart samhälle måste gå fort och kräver stora investeringar både från näringsliv och offentlig sektor.

Danske Bank och den finansiella sektorn i stort spelar en nyckelroll för att hjälpa marknadens aktörer att genomföra klimatomställningen. Sektorn agerar mellanhand mellan institutionella investerare och de företag och organisationer som vill finansiera initiativ öronmärkta för att minimera fossilberoendet och minska global uppvärmning. Det kan exempelvis handla om ett fastighetsbolag som ger ut en grön obligation för att ta in kapital till byggnation av ett energisnålt flerbostadsområde.

Och intresset, bland annat från de stora nordiska pensions- och försäkringsbolagen, för att investera i långsiktigt hållbara initiativ är enormt. Samu Slotte, global chef för grön finansiering på Danske Bank, berättar att 2018 blev ett rekordår för gröna obligationer i svenska kronor som då ökade med 84 procent jämfört med året innan:

”Efterfrågan på gröna obligationer bland både svenska och internationella institutionella investerare med ett grönt mandat är enormt och växer stadigt. De gröna obligationerna utgör idag 10 procent av den svenska obligationsmarknaden, och vi tror att den andelen kommer att öka”.

Nu är tiden mogen för Danske Banks egna gröna ramverk
Danske Bank har sedan flera år framgångsrikt bistått marknadens aktörer när de givit ut gröna obligationer och etablerat sig som en framstående rådgivare för att ta fram ramverk för gröna obligationer. Genom att nu introducera ett eget grönt ramverk vill Danske Bank växla upp farten i klimatomställningen och öka utbudet av gröna obligationer och lån på de nordiska marknaderna.

Danske Banks ramverk baseras på the Green Bond Principles som publicerades i juni 2018 av International Capital Market Association. Det är ett ramverk som ligger i framkant jämfört med befintliga ramverk eftersom det består av hela åtta olika kategorier för gröna lån. Ramverket täcker in projekt som fokuserar på bland annat förnyelsebar energi, hållbar vattenförbrukning och energisnåla byggnader.

Samu Slotte har arbetat med för att få det nya ramverket på plats. Han berättar att arbetet med att skapa ett ramverk som ligger i framkant och motsvarar marknadens höga förväntningar har varit gediget:

”Tajmingen för att ta ut ett eget grönt ramverk är rätt för oss nu och intresset från våra kunder ser bara ut att öka. Ett eget ramverk är en viktig pusselbit för att vi ska lyckas i vår ambition om att utveckla nya gröna finansieringslösningar till våra kunder. Detta är ett första steg för att Danske Bank ska kunna bidra till att det finns fler möjligheter att investera i projekt som driver klimatomställningen framåt”.

Läs mer om Danske Banks ramverk här:

Danske Bank Green Bond Framework 2019