Danske Bank engagerar svenska dagligvaruaktörer i ny Foodtechaccelerator

Intresset för hållbarhet och mat har ökat under pandemin och är idag en global miljardindustri med enorm affärspotential. Inom ramen för +impact, Danske Banks plattform för hållbara startups, drivs sedan 2016 en accelerator – denna gång med fokus på Foodtech. Genom mentorskap och starka branschnätverk, coachar och stöttar aktörer som ICA Sverige, Coop Sverige och Lidl Sverige utvalda deltagare med syfte att accelerera tillväxten i sina bolag.

Enorma affärsmöjligheter inom Agrifood

De nordiska marknaderna är kända som de mest innovativa i Europa, där många framgångsrika startups har fostrats. Enligt Danske Banks rapport State of Nordic Impact Start-ups 2020 är det främst unga företag som driver denna innovation framåt. I studien, som genomförs årligen, framgår dock att alldeles för få startups i Sverige och i Norden fokuserar på innovation inom foodtech, en global miljardindustri med gigantiska affärsmöjligheter.

– Att ha rätt mentorer och tillgång till viktiga branschnätverk som kan generera betalande kunder är det viktigaste för startups. I vårt acceleratorprogram som riktar sig till Foodtechsegmentet vill vi skapa en solid grund och de bästa förutsättningarna för 16 utvalda bolag. Vi har 100 mentorer med i programmet och att ICA Sverige, Coop Sverige och Lidl Sverige bidrar med sin kunskap är en verklig styrka, säger Johanna Norberg, VD Danske Bank Sverige.

Acceleratorn, som drivs tillsammans med WeWork Labs, RISE och denna gång även med Sweden Foodtech, har fått fler än 130 ansökningar och av dessa har 16 nordiska startups valts ut för att delta i programmet. Tillsammans med affärsidé och framtida utvecklingsmöjligheter har även jämställdhet och geografiskt ursprung (storstad/mindre ort) vägts in i urvalet.

Tillgång till branschnätverk och mentorskap är två viktiga faktorer för att nå framgång. Utöver ICA Sverige, Coop Sverige, Lidl Sverige har även REITAN CONVENIENCE SWEDEN samt Foodtech-investeraren Nicoya knutits till programmet, för att bidra med djupa branschinsikter, mentorskap och möjlighet till finansiering.

Deltagande startups

Hooked Foods: utvecklar och säljer plantbaserad ”fisk” med högt proteininnehåll.
Meal Makers: distributionsplattform där överskottsmat säljs till skolor och restauranger.
Inika Superfoods: utvecklar snacks/shakes utan artificiella ingredienser, baserade på superfoods.
Innoscentia: utvecklar smarta, digitala etiketter för matförpackningar som indikerar hållbarhet i realtid.
Klimato: tillhandahåller ett verktyg för restauranger som beräknar och spårar matens ”carbon footprint”.
PlasticFri: greentech-företag som utvecklar alternativa plastprodukter.
Skira: handelsplattform för aktörer inom jordbruket för att köpa och sälja spannmål på ett lönsammare och mer hållbart sätt.
TrusTrace: utvecklar ett verktyg för transparens för både producenter och konsumenter.
Oatlaws: hälsosamma snacks, tillverkade av naturliga ingredienser
Peas of Heaven: utvecklar ärtbaserade proteinprodukter för att minska konsumtionen av animaliskt protein.
Volta Greentech: utvecklar algbaserad föda för nötkreatur som reducerar deras metanutsläpp med upp till 80 procent
Green Planet Astronauts: utvecklar plantbaserad mat och snacks för bebisar
Probitat: utvecklar ny, näringsrik mat och dryck genom traditionell fermenteringsteknik
Kitchenswaps: plattform för att optimera oanvända köksytor genom matchning av kök och matföretag
Agrain: utvecklar mat av restprodukter (spannmål) från öltillverkning
Smiz: ”food court”-upplevelse hemma eller på kontoret, fokus på mat som klarar leverans och paketering som bibehåller hög kvalitet

Fakta +impact accelerator

+Impacts accelerator riktar sig till nystartade företag i Sverige, Danmark, Finland och Norge, vars kärnverksamhet bidrar till lösningar för en hållbar, cirkulär ekonomi. Programmet syftar till att stötta tillväxten hos utvalda startups i sin affärsmodell genom att para ihop dem med intressenter som investerare, företag och mentorer som hjälper dem att ta nästa steg i tillväxtvärdekedjan. Programmet är både kostnadsfritt och fritt från krav på ägarandel i bolagen.

Läs mer om +impact här.
Läs mer om acceleratorn här.