Danske Bank startar en Digital Bootcamp för impact techbolag

Den 8 maj lanserar Danske Bank en Digital Bootcamp för ett 30-tal Impact Tech bolag. Målet är att stötta unga bolag så att de kan fortsätta växa i en mycket utmanande konjunktur.

– Sverige har en mycket framskjuten position både när det gäller teknikutveckling och hållbarhet. Det kan skapa nya arbetstillfällen vilket är helt avgörande för Sveriges framtida tillväxt, i synnerhet när ekonomin bromsat in, säger Johanna Norberg vd Danske Bank Sverige.

Programmet vänder sig till Impact Tech bolag och fokuserar på att utveckla affärs- och intäktsmodeller samt att få tillgång till viktiga företagsnätverk och riskkapital. I spåren av Covid-19 är minskad försäljning och problem med kommande finansieringsrundor två stora orosmoln för dessa bolag, vilket också framgår av undersökningar från exempelvis Startup Sweden.

-Danske Bank har stort fokus på att stötta både företags- och privatkunder i den Covid19-kris som skapat enorma utmaningar på marknaden. Det en mycket svår situation inte minst för impact techbolag. Min förhoppning är att vi Danske Bank ska kunna bidra med både ett brett nätverk och expertis, avslutar Johanna.

Den Digitala Bootcampen inleds den 8 maj. Bland de 120 startups som sökte till programmet har ett 30-tal bolag valts ut. Programmet fortsätter sedan för 10 utvalda bolag i olika moduler under en 6 månaders period. Bootcampen och programmet genomförs i samarbete med Wework Labs och RISE.