Danske Bank stöttar krav på biologisk mångfald

Danske Bank stöttar krav på transparens kring H&M’s arbete med biologisk mångfald.

Den 4 maj 2022 håller H&M sin årsstämma. En av punkterna på stämman handlar om biologisk mångfald och hur H&M säkerställer att ekologisk bomull verkligen är ekologisk. Den italienska ägaren Fondazione Finanza Etica vill att H&M redovisar hur stor del av bomullen som antingen är återvunnen, ekologiskt producerad eller anskaffad genom Better Cotton Inititaives standard.

Danske Bank äger 0,17 procent av aktierna i H&M och är första minoritetsägare som offentligt stödjer förslaget.

– Det här är något vi öppet vill signalera vårt stöd för. Vi vill att ledningen inser behovet att bli mer transparenta i arbetet kring biologisk mångfald, säger Oshni Arachchi, ansvarigt för Active Ownership på Danske Bank.

Modeindustrin brottas med problem kring miljöpåverkan. Kemikalier och bekämpningsmedel förekommer i produktionen. Det påverkar växter, djur och organismer som lever på jorden. I förlängningen hotar det biologiska mångfald och riskerar tillgång till rent vatten och mat.

– H&M har själva sagt att det behöver göras mer arbete kring biologisk mångfald. Jag tror att de är på väg åt rätt håll. Vi vill som investerare ge en extra knuff för att öka takten, säger Oshni Arachchi.

Mer information om H&M’s årsstämma