Danske Bank rankas som bästa räntehandlare i Sverige

Intervjuerna genomfördes under februari och mars 2020 då osäkerheten kring COVID-19 började göra avtryck på marknaden. På en femgradig skala har de institutionella investerarna givit Danske Bank ett helhetsbetyg på 3,92.  Inom Tier 1-kategorien, som omfattar de 19 största investerare med en årlig omsättning på minst 40 miljarder kronor, har förtroendet för Danske Bank ökat i jämförelse med förra året och här får banken betyget 3,95.

– Jag är förstås väldigt glad att vi ännu en gång lyckats med att vinna våra kunders förtroende. Att toppa listan i en konkurrens som är stenhård är resultatet av ett gott lagarbete och en stark kultur. Vi har gått in ett utmanade 2020 där vårt absoluta mål är att fortsätta skapa möjligheter och värde för våra kunder, säger Joakim Anjou, chef för Danske Markets i Sverige.

I Prosperas undersökning ingår telefonintervjuer med drygt 50-talet institutionella placerare. Intervjuerna har genomförts under februari och mars 2020.  Sammanlagt ingår sju banker och de kriterier som har bedömts, förutom helhetsintryck märks bland annat säljförmåga, analytisk kompetens samt förmågan att ställa bra priser på ränteprodukter.

 

Läs hela undersökningen här.