Danske Bank utökar stöd till sina kunder

– I det tuffa läge som vi nu befinner oss i blir det påtagligt att vi som bank har ett tydligt samhällsansvar. Våra kunder har en hög riskmedvetenheten och vi har som alltid en tät dialog för att kunna stötta med råd och expertis kring alla typ av frågor och behov de har i det här svåra läget, säger Johanna Norberg, vd Danske Bank Sverige och fortsätter:

– Vår primära uppgift är nu att agera utifrån den viktiga samhällsfunktion vi har och bistå såväl våra privatkunder som livskraftiga företagskunder vars verksamhet drabbas i coronavirusets spår. Ensam är sällan stark. Men tillsammans ska vi rida ut den här krisen.

Konkreta åtgärder som banken vidtar för att stötta sina svenska privat- och företagskunder:

  • Bolånekunder som på grund av coronaviruset drabbats av ekonomiska problem, kan efter individuell prövning beviljas amorteringsfrihet upp till 6 månader.
  • Små- och medelstora företagskunder som på grund av coronaviruset hamnat i finansiella problem kommer efter individuell prövning ges möjlighet att utöka sin checkkredit samt erbjudas att skjuta upp betalningar, såsom räntebetalningar och amorteringar.
  • Privat- och företagskunder med leasing- eller avbetalningskontrakt hos Danske Bank kan beviljas tillfälliga krediter för att genomföra betalningar på förfallodagen eller lösningar för att skjuta upp betalningarna.

Danske Bank i Sverige följer de lokala myndigheternas råd och vidtar lämpliga åtgärder enligt deras rekommendationer. Det betyder att banken också kommer begränsa sina fysiska möten och inför istället utökade möjligheter för kunderna att träffa banken digitalt via så kallade e-möten eller via telefon. För att boka digitalt rådgivningsmöte, klicka här.

Banken kommer även erbjuda sina kunder att delta i webbseminarier om specifika frågor samt via bankens experter ge support och rådgivning inom relevanta områden.

Lyssna på Danske Banks experter som kommenterar den ekonomiska utvecklingen och som ger tips och råd kring sparande och investeringsfrågor.