Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Danske Banks Boprisindikator augusti 2019

Prisutveckling i augusti 2019
Danske Banks Boprisindikator som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visade på en uppgång med 1 % i augusti efter att ha varit oförändrad i juli. Säsongsrensat är det en liten uppgång med 0.2 % mom. Prisbilden är dock en helt annan jämfört med förra månaden: små lägenheter upp till 40 kvm föll i pris medan i synnerhet priserna på lägenheter över 80 kvm steg kraftigt. Transaktionerna steg med 12 % i årstakt, om än ej lika mycket som i maj och juni.

*Fr o m mars 2018 upplaga av boprisindikatorn ingår även bostadsrätter utanför tullarna i Stockholm . Nästa siffra från Valueguard publiceras torsdag 19 september kl. 06.00.

 Prisutvecklingen kommande månader

Efter att ha varit oförändrad i juli så steg Boprisindikatorn med säsongsnormala 1 % i augusti. Fallande marknadsräntor och utsikter för låga eller eller till och med något fallande bostadsräntor väger än så länge tyngre än tilltagande tecken på svagare arbetsmarknad.

– Priserna på bostadsrätter i Stockholm steg säsongsnormalt i augusti under stigande omsättning. Utvecklingen framöver blir en dragkamp mellan utsikter för lägre räntor då Riksbanken väntas sänka styrräntan efter årsskiftet och risken för en betydande försämring av arbetsmarknadsläget, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige.