Boprisindikatorn

Danske Banks Boprisindikator: Fortsatt men mindre prisfall i oktober

Danske Banks Boprisindikator* som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna föll med 1,0 procent i oktober jämfört med föregående månad, i mer rättvisande säsongsrensade termer uppgick fallet återigen till 0,4 procent precis som i september. Inledningen av hösten visar därmed att priserna sammantaget fallit med knappt 1 procent i säsongsrensade termer. Om denna bild skulle stå sig i november kan man börja tala om ett trendbrott i den återhämtning som synts under 2023.

Omsättningen steg säsongsnormalt till 1499 objekt vilket är nära fjolårsnivån och väl i linje med omsättningen åren innan pandemin slog till. Så vitt vi kan bedöma omsätts Stockholms bostadsrätter i normal takt.

Prisutvecklingen kommande månader
Bostadspriserna föll återigen i oktober efter ett fall i september. Detta är antagligen ett utslag av det kraftigt stigande utbudet av bostadsrätter sedan maj. Det ska dock understrykas att det samlade prisfallet är mycket begränsat. Vi bedömer emellertid precis som tidigare att den kritiska punkten för hushållens ekonomi är passerad i termer av risk för sysselsättning, att reallönerna bottnat ur och en bedömning att räntetoppen med stor sannolikhet har nått toppen. Detta sagt så finns flera osäkerhetsmoment i form av signaler om en något svagare arbetsmarknad och en vacklande börsutveckling. Och det som sagt inte att avskriva att Riksbanken väljer att höja räntan ytterligare en gång i slutet av november.

Michael Grahn

Kommentar från Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige:
”Prisutvecklingen i oktober visade för andra månaden på raken en nedgång, troligtvis ett resultat av ett skenande utbud. Även om det kvarstår risker för svagare arbetsmarknad, högre räntor och en stökig börs, så bedömer vi fortfarande att den kritiska punkten för de fundamentala faktorer som styr bostadspriserna troligtvis är passerad. Endast i det fall Sverige går in i en rejäl lågkonjunktur så ser vi profetiorna om ett förnyat stort prisfall som befogade. Och det är inte vår bedömning i nuläget.”

*Danske Banks Boprisindikator baseras på offentliggjorda slutpriser från bostadssajten Hemnet.