Danske Banks Boprisindikator – januari 2020

Prisutveckling i januari 2020
Danske Banks Boprisindikator som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visade på en uppgång med cirka 1 procent i januari. En normal säsongsmässig uppgång är emellertid betydligt större, ca 2 procent, för Danske Banks indikator (mätt sedan 2014). Den säsongsjusterade transaktionsvolymen verkar dock varit betydligt högre än tidigare år vilket kan ha varit en bidragande faktor till en lägre prisuppgång.

Prisutvecklingen kommande månaden
Sett till hushållens ränteförväntningar på bolånemarknaden så har de stigit sedan Riksbanken annonserade att man skulle höja reporäntan under slutet av året. Däremot så ligger de på en relativt låg nivå, historiskt sett, vilket talar för att priserna kan komma att fortsätta att eldas på. Samtidigt ökar riskerna på arbetsmarknaden vilket kan få konsekvenser för hushållen, i nuläget förefaller dock låga ränteförväntningar hos hushållen fortfarande väga tyngre än den stigande risken för att bli arbetslös.

– Riksbankens signaler om en oförändrad styrränta under de kommande åren tycks viktigare för hushållen än den höjning som gjordes vid decembermötet. I alla fall att döma av hösten prisuppgång på bostadsrätter i Stockholm som även fortsatte i januari under rekordhög omsättning, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige.

Från och med mars 2018 upplaga av boprisindikatorn ingår även bostadsrätter utanför tullarna i Stockholm.