Boprisindikatorn

Danske Banks Boprisindikator: Lägre priser igen, men fallet mattas av

Danske Banks Boprisindikator* som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna sjönk med 0,3 procent under november jämfört med månaden innan. Justerat för säsongsfaktorer visar istället Boprisindikatorn på en något mindre nedgång, -0,2 procent. Det är tredje månaden i rad som bostadsrättspriserna faller, men vi noterar att prisfallet ser ut att dämpas något. Prisnedgången i november tycks framför allt bero på ett tydligt prisfall bland de största lägenheterna på över 100 kvm. Övriga storleksklasser visar bara mindre prisförändringar.

Omsättningen föll tillbaka till normala nivåer i november och ligger i den undre delen av intervallet vi sett under de senaste åren. Prisfallet dämpades i november och skedde på bred front inom alla storleksklasser som ingår i Boprisindikatorn.

Prisutvecklingen kommande månader

Även om Stockholms bostadsrättspriser fallit de tre senaste månaderna så har vi svårt att se varför den trenden skulle bestå, än mindre att prisfallet skulle accelerera. Som vi argumenterat för rätt länge nu så ser grundläggande förutsättningar alltför bra ut för att motivera en tydlig sättning i priserna. Reallönerna stiger sedan ett tag tillbaka, arbetsmarknaden är fortsatt stark och stabil, det finansiella sparandet har återhämtat sig i takt med börsuppgången och sist men inte minst, Riksbanken har signalerat att räntehöjningar i princip är över (precis i linje med vad de stora centralbankerna Fed och ECB gjort). Detta bör successivt ingjuta ytterligare mod i bostadsköparna framöver. Det hela bottnar i vår syn att svensk ekonomi inte är på väg in i en recession utan snarare går emot en viss återhämtning under 2024.

Sammantaget kvarstår vår bedömning sedan tidigare att bostadspriserna kommer att utvecklas sidledes till högre, snarare än att falla tillbaka igen.

Kommentar från Michael Grahn: ”Prisfallet på Stockholms bostadsrätter dämpades i november. Vi bedömer att grundläggande förutsättningar i form av stabil arbetsmarknad, stigande reallöner, ökat finansiellt sparande och att bostadsräntorna nått toppen kommer att ge stöd åt priserna framöver. Stabila till svagt stigande priser framstår som mer troligt än en förnyad påtaglig prisnedgång.”

*Danske Banks Boprisindikator baseras på offentliggjorda slutpriser från bostadssajten Hemnet.