Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Danske Banks Boprisindikator maj 2019

Prisutveckling i maj 2019
Danske Banks Boprisindikator som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visade på en nedgång i maj med 0,5 % på månadsbasis. Det är en något mindre nedgång än säsongsmässigt normalt. Jämfört med maj 2018 och 2017 ökade antalet transaktioner med 34 % respektive 22 % vilket är en anmärkningsvärt kraftig ökning. Kombinationen med lägre priser och stigande omsättning förefaller också ovanlig.

*Fr o m mars 2018 upplaga av boprisindikatorn ingår även bostadsrätter utanför tullarna i Stockholm.

Prisutvecklingen kommande månader
Efter två månaders uppgång föll Boprisindikatorn måttligt i maj. HOX-index har visat på en uppgång tre månader till och med april. Än så länge har priserna visat sig mer motståndskraftiga än vad banken hittills bedömt. Men mot bakgrund av allt svagare tillväxtutsikter för såväl internationell som svensk ekonomi, stort utbud av bostäder och befintliga amorteringskrav bedömer Danske Bank fortfarande att risken för en nedgång av priserna är övervägande.

– Priserna på bostadsrätter i Stockholm föll något i maj samtidigt som omsättningen steg kraftigt, vilket är en ovanlig kombination. Svagare tillväxtutsikter, stort utbud och befintliga amorteringskrav medför att riskbilden för bostadspriserna fortfarande ligger på nedsidan, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige.

Om Danske Banks Boprisindikator
Danske Banks Boprisindikator är en modell utvecklad av Danske Bank och som visar hur priserna på bostadsrätter i Stockholm utvecklats den senaste månaden. Undersökningen baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.