Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Danske Banks Boprisindikator: Maj visar fortsatt uppgång i bopriserna

Danske Banks Boprisindikator som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna i maj steg för fjärde månaden i rad. Priserna ökade med 1,0 procent i månadsförändring efter att ha ökat 2,3 procent i månadsförändring i april. Säsongsrensade data visar i stället en viss acceleration från 0,8 procent i april till 1,1 procent i maj. En rimlig slutsats är att vi nu ser en rätt stabil och trendmässig uppgång i bostadspriserna. Omsättningen steg i maj till den högsta månadsomsättningen vi sett i år.

Prisutvecklingen kommande månader

Med undantag av januari, har bostadspriserna vänt klart högre under inledningen av 2024. Detta är helt i linje med vår bedömning om en återhämtning för svensk ekonomi där konsumenternas finansiella situation stärks till följd av Riksbankens räntesänkning, stabil sysselsättning, stigande reallöner och stigande finansiell förmögenhet. Konsumenterna gynnas av ett alltmer förutsägbart ekonomiskt läge där inflationen redan i juni väntas ha fallit under Riksbanken mål samtidigt som förväntningarna på ytterligare räntesänkningar under hösten kommer att accentueras. Tillsammans kommer alla faktorer bidra till högre priser i år och 2025.

Kommentar från chefekonom Michael Grahn: ”En stabil prisuppgång under senvintern och våren gör det allt tydligare sentimentet för bostadspriserna växlat från pessimism till optimism. Då alla för hushållsekonomin viktiga faktorer ser ut att förbättras finns det knappast någon anledning att tro annat än att bostadspriserna kommer att fortsätta stiga kommande år.”’