Boprisindikatorn

Danske Banks Boprisindikator – maj

Bostadspriserna i princip oförändrade under maj

Danske Banks Boprisindikator* som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna sjönk med 0.4 procent under maj jämfört med månaden innan. Justerat för säsongsfaktorer handlar det snarare om oförändrade priser (-0.1 procent).

Omsättningen fortsätter att takta på enligt vår Boprisindikator och är i linje med tidigare majmånader sett till 2015-2019, d.v.s. exkluderat pandemi-åren där omsättningen nådde rekordhöga nivåer. Omsättningen fortsätter därmed att hålla uppe betydligt bättre i Stockholms kommun jämfört med hur det i snitt ser ut i riket som helhet.

Prisutvecklingen kommande månader

Bostadsmarknaden fortsätter att takta på och trots att omsättningen gått ned kraftigt i riket som helhet så fortsätter omsättningen att hålla uppe relativt väl i Stockholms kommun. Detta går hand i hand med att även andra delar av ekonomin överraskat på uppsidan, framför allt arbetsmarknaden som visat på en otrolig motståndskraft. Företagens anställningsplaner enligt Konjunkturinstitutet visar dessutom inte på någon försämring under maj vilket torde minska risken för en nedgång i bostadspriserna framöver. Det som däremot talar i motsatt riktning är att vi räknar med ytterligare höjningar från Riksbanken. Detta innebär att framför allt den rörliga bolåneräntan kommer att stiga ytterligare framöver, från redan höga nivåer. Givet att omkring 55 procent av bolånen är av rörlig karaktär så kommer detta att pressa många hushåll ytterligare framöver. Sett till snitträntan på den totala bolånestocken, som inkluderar även bundna bolån, så steg denna över 3 procent vid senaste mätningen för första gången sedan 2013.

Vår tidigare prognos på -25 procent säsongsrensat från toppen i februari/mars 2022 till botten är troligtvis alldeles för pessimistisk. Hittills är bostadspriserna ned omkring 12 procent. Troligtvis finns det en viss nedsida gällande prisutvecklingen kommande månader med tanke på att många av de bundna bolånen kommer att behöva refinansieras till en betydligt högre bolåneränta, men det handlar troligtvis snarare om en nedgång omkring 15 procent från topp till botten än de 25 procent vi tidigare prognosticerade. Många risker finns givetvis kvar, men på det stora hela närmar vi oss slutet på räntehöjningscykeln och många delar av ekonomin har klarat sig bättre än väntat.

Kommentar från Michael Grahn: ”Efter i princip oförändrade priser på Stockholms bostadsrätter i maj och en svagt uppåtgående trend sedan årsskiftet så drar vi nu slutsatsen att priserna bottnat ur. Vi justerar upp vår bedömning att det samlade prisfallet begränsas till 15 %, vilket fortfarande speglar en viss ytterligare nedsidesrisk av Riksbankens kommande höjningar.”

*Danske Banks Boprisindikator baseras på offentliggjorda slutpriser från bostadssajten Hemnet.

Lyssna till senaste poddavsnittet med Maria Landeborn och Ludvig Rosenstam Åhman – En bortglömd aktiemarknad att satsa på.

Globalt index på all time high | Börsveckan 31 maj