Danske Banks Boprisindikator mars 2020

Prisutveckling i mars 2020

I säsongsrensade termer var det en något mindre nedgång på 1.7 %. Detta innebär att prisuppgången vi sett den senaste tiden troligtvis inte kommer att fortsätta i närtid, något vi spådde redan under förra månaden. Omsättningen fortsatte att vara på samma nivå som under februari – alltså ingen markant skillnad. Däremot fortsätter det att vara betydligt högre än snittet för det som uppmätts de senaste fyra åren.

Prisutveckling kommande månader

Coronavirusets framfart har lett till klart nedgraderade utsikter för svensk ekonomi, arbetsmarknad och aktiemarknader. Detta kommer att tynga bostadspriserna under framförallt första halvan av 2020 men osäkerheten är stor och det kan helt klart bli mer utdraget än så vilket gör att riskerna är på nedsidan. Den snabba uppgången i varsel kommer att spilla över på arbetslösheten som vi tror landar runt 10 % under slutet av året. Detta skapar såklart osäkerheter på arbetsmarknaden och således även bland hushållen. Gällande bostadspriserna framöver väntar vi oss en tillfällig nedgång på cirka 7 % för att sedan återhämta sig under hösten – ett likande scenario som vi såg under 2008/2009.

”Bostadspriserna påverkas starkt av hushållens realinkomster och den finansiella förmögenheten. Den kraftiga försämringen av utsikterna på arbetsmarknaden och fallet på aktiemarknaderna kommer därför att tynga bostadspriserna de kommande månaderna innan läget förbättras igen under andra halvåret”.

– Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige