Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Danske Banks Boprisindikator november 2018

Danske Banks Boprisindikator* som baseras på genomförda köp av bostadsrätter i Stockholms kommun inledde 2018 med en påtaglig rekyl. Därefter har prisrörelserna varit små på månadsbasis med en svagt stigande trend. Förra månaden var skillnaden mellan Danske Banks Boprisindikator och Valueguards HOX index ovanligt stor, där den förra visade ungefär en procentenhets högre nivå. Över tid brukar dessa skillnader jämna ut sig och med hänsyn tagen till detta indikerar Danske Banks Boprisindikatorn en nedgång med 0.5 % på månadsbasis i november.

*Från och med mars upplaga av boprisindikatorn ingår även bostadsrätter utanför tullarna i Stockholm .
Nästa siffra från Valueguard publiceras fredag 14 december kl.9.00.

Prisutvecklingen kommande månader
Antalet transaktioner i Stockholms kommun har enligt Hemnet legat på ungefär samma nivå i år som under fjolåret. Det betyder dock inte att allt är frid och fröjd. Dels visar siffror från till exempel Mäklarstatistik och Hemnet på ett stigande utbud och en högre andel återpublicerade annonser påandrahandsmarkanden. Sedan kvarstår också stora volymer av osålda bostadsrätter som är under produktion. Detta tyder på att marknaden fortfarande är i obalans. Risken för ett förnyat prisfall under nästa år kvarstår därmed.

– Priserna på bostadsrätter i Stockholm föll något i november. Precis som tidigare utgör en trög försäljning i kombination med fortsatt hög takt i nyproduktionen en risk för fallande priser under 2019. säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige.

Ta del av oktober månads Boprisindikator här.