Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Danske Banks boprisindikator oktober 2019

Prisutveckling i oktober 2019
Danske Banks Boprisindikator* som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visade efter två starka månader på oförändrade priser i oktober, Under början av året var omsättningen relativt svag i jämförelse med 2017 och 2018, sedan augusti har dock omsättningen på bostäder ökat markant och är på en betydligt högre nivå. I jämförelse med oktober 2017 så är omsättningen på bostadsrätter 42 % högre i oktober 2019, den högsta som noterats i vår mätning.

*Fr o m mars 2018 upplaga av boprisindikatorn ingår även bostadsrätter utanför tullarna i Stockholm.

Prisutvecklingen kommande månader
Boprisindikatorn visar att priserna på bostadsrätter svalnade av i oktober och utsikterna för bostadspriserna är osäkra. Sett till hushållens ränteförväntningar så har de stigit något men ligger fortsatt på en relativt låg nivå. Hushållens ränteförväntningar kommer förbli låga då riksbankens ränteprognos visar på oförändrad ränta fram till och med kvartal 1 2022. Detta talar för att priserna skulle kunna fortsätta att hållas uppe den kommande tiden. Samtidigt ökar riskerna på arbetsmarknaden vilket kan få konsekvenser för hushållen. Generellt brukar dock omsättning och priser falla under slutet av året och det är därför mer sannolikt att vi står inför en avmattning i priserna de kommande månaderna.

”Den positiva prisutvecklingen på bostadsrätter i Stockholms kommun mattades något i oktober och priserna stod still även i säsongsrensade termer. Omsättningen var betydligt högre än i fjol och nådde en rekordnivå för vår mätning. I nuläget förefaller låga ränteförväntningar hos hushållen fortfarande väga tyngre än den stigande risken för att bli arbetslös” Michael Grahn, chefekonom Danske Bank

Relaterade artiklar:

Danske Banks boprisindikator september 2019
Danske Banks boprisindiktor augusti 2019