Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Danske Banks Boprisindikator september 2019

Prisutveckling i september 2019
Danske Banks Boprisindikator som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visade på en uppgång med cirka 0.9 % i september, en snarlik uppgång som den vi såg under augusti månad. Säsongsrensat är det dock en lägre uppgång med 0.6 % mom. Efter sommarens avmattning i omsättningen på bostäder så är det nu andra månaden i rad som omsättningen stiger. Omsättningen på bostäder under september månad är 22 % respektive 25 % högre än vad det var under 2017 och 2018.

Fr o m  mars 2018 upplaga av boprisindikatorn ingår även bostadsrätter utanför tullarna i Stockholm.

 

Prisutvecklingen kommande månader
Boprisindikatorn fortsatte stiga under september. Hushållens ränteförväntningar har fallit de senaste månaderna då alltfler blivit skeptiska till Riksbankens tilltänkta räntehöjningar, vilket troligen är det som främst förklarar de stigande priserna, generellt brukar dock omsättning och priser sjunka under hösten och det är därför sannolikt att vi står inför en avmattning under de kommande månaderna. Dessutom bedömer vi att arbetsmarknaden kyls av i takt med de försämrade ekonomiska utsikterna, vilket blir en motvikt till de lägre räntorna.

”Priserna på bostadsrätter fortsatte säsongsrensat upp för andra månaden i rad i september. Omsättningen var betydligt högre än i fjol. Kommande månader är normalt en period då priserna faller. Prisutvecklingen är dock osäker då möjligheten till lägre räntor balanseras av risken för stigande arbetslöshet” – Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige.