Danske Banks Cash Management i topp hos de stora svenska företagen

Cash Management är hantering av likvida medel och omfattar alla produkter, processer och rutiner som kan förbättra företagets hantering av kassaflödet. Det handlar om hela spannet från likviditetshantering, budget och kassaflöden till internationella betalningar och hantering av valutarisker. Vilka tjänster som efterfrågas beror på företagets storlek, bransch och organisation.

I en hårt konkurrensutsatt marknad med ett standardiserat tjänsteutbud har Danske Banks Cash Management under många år legat i topp bland de svenska kunderna. TNS Sifos senaste kundundersökning visar att Danske Bank är särskilt starka på att ta fram kundanpassade, användarvänliga och prisvärda lösningar jämfört med konkurrenterna. Företagskunderna anser också att Danske Bank ligger i framkanten av den tekniska utvecklingen på Cash Management-området.

– Vi vill driva utvecklingen av digitaliserade, säkrare och automatiserade tjänster på Cash Management-området, snarare än att följa den. Det tydligaste exemplet på detta är att vi just nu utvecklar framtidens finansiella plattform, Financial Dashboard, tillsammans med våra kunder. Plattformen har mottagits väl och ger bland annat kunden en smartare hantering och översyn av sina betalningsflöden. Det betyder oerhört mycket för oss att få veta vad kunderna tycker att vi är bra på och vad vi behöver vässa ytterligare, säger Johan Wennerberg, Head of Cash Management, Cash Sales Sweden.

Framtidens finansiella plattform samlar allt på ett och samma ställe

Bolagens finansavdelningar eller ekonomiansvariga arbetar idag i en mängd olika IT-system, som var och ett löser olika uppgifter. Det finns exempelvis ett system för valuta, ett för likviditetshantering och ett för investeringar och Danske Bank utvecklar därför nu en digital ”Financial Dashboard”.  Företagskunderna får där tillgång till alla sina finansiella data, beslutsunderlag och analyser på ett och samma ställe. I förlängningen kommer även plattformen att öppna upp för andra tjänsteleverantörer i kundernas ekosystem.

Plattformen vänder sig både till större och mindre företag och går att anpassa till olika roller på kundsidan, exempelvis ägare, finanschef eller ekonomiansvarig, för att möta individuella behov av data och analys. Kundernas idéer och förslag har varit avgörande för hur lösningen ser ut idag och vad som kommer att utvecklas i nästa steg. Hittills har kundernas reaktioner varit positiva- framförallt på hur gränssnittet går att individualisera till olika personer på bolagen.

– Många av de dagliga processerna innehåller fortfarande manuellt arbete vilket är tidskrävande men också innebär en ökad operationell risk. Det kan exempelvis handla om kassaflödesprognoser där data flyttas manuellt från ett ekonomisystem till Excel eller transaktioner som knappas in för hand i bankens system. Det är här Financial Dashboard kan skapa värde och bidra till att våra kunder får en mer effektiv arbetsdag, säger Ylva Palmqvist, Global Cash Manager på Danske Bank.

Under de kommande månaderna kommer fler utvalda kunder från stora, medelstora och små företag att bjudas in och Danske Bank räknar med att löpande lansera nya funktioner på sin digitala plattform efter kundernas behov.

För mer information, vänligen kontakta Johan Wennerberg och Ylva Palmqvist.

Om TNS Sifo Prospera
Undersökningsföretaget TNS Sifo Prospera genomför årligen kundnöjdhetsundersökningar inom bank och finans, där chefer inom en mängd olika branscher intervjuas om sina upplevelser av finansiella tjänster samt vilken bank man föredrar att samarbeta med. För mer information och hur undersökningen genomförts, vänligen besök www.prospera.se