Därför är Sverige så långt före de nordiska kollegorna inom impactstartups

Trots att coronapandemin har inneburit stora utmaningar för svenska företag så har impactbolagen – de bolag som på ett eller annat sätt har hållbarhet inbakat i sin affärsidé – växt både i antal och storlek. Ökat fokus på ESG-frågor i kombination med ett rekordstort intresse från investerare gör marknaden ännu hetare. Men varför ligger Sverige så lång före våra nordiska grannar?

Tre viktiga anledningar

  1. Tillgång till talanger med starkt hållbarhetsfokus och teknikkunnande
    Sverige har generellt en hög utbildningsnivå, och detta i kombination med att svenska impactbolag också har lyckats attrahera arbetskraft från andra länder än Sverige har lett till en stor rekryteringspool.
  2. Tillgång till riskkapital och statligt kapital
    Möjligheten att få statlig finansiering vid uppstart av ett nytt företag tillsammans med stort intresse från riskkapitalister, som lockats av tidigare framgångar, har gett svenska impactstartups en språngbräda för tillväxt.
  3. Ett fungerande ekosystem och inte minst unicorns som banat väg för andra entreprenörer har varit avgörande för att sätta Sverige som ett av världens främsta länder inom Techstartups, vilket har ”spillt över” till impact.

En avgörande faktor har varit att ett antal svenska grundare tidigt vågade ta första steget mot en grön omställning, exempelvis Norrsken och tidiga Spotifyanställda, vilket lagt grunden till att fler entreprenörer följt efter. Dessutom har Sverige fler gröna företag som snabbt vuxit och blivit förebilder, inte minst Northvolt som både leder en grön utveckling, skapar arbetstillfällen och sätter nya ramar för startups.

Besök The Hub – Nordens största plattform för startups

Relaterade artiklar
Investeringar i impactstartups – Sverige bäst i klassen
Rapport: 2021 State of Nordic Impact Startups