”Den svenska skogsindustrin befinner sig i en magisk period”.

Enligt Di visar färska siffror från SCB att branschen har investerat knappt 30 miljarder kronor under de senaste två åren, en rejäl uppgång jämfört med tidigare år. Det är en oväntat snabb utveckling enligt Johan Freij, affärsområdesansvarig för Danske Bank Skog & Lantbruk.

-Vi befinner oss i en magisk period som jag aldrig trodde att jag skulle få uppleva. För bara tre år sedan såg det nattsvart ut. Skogsägarna såg ändå positivt på framtiden med skogens nya produkter, men när det lades ned 1,2 miljoner ton tryckpapperskapacitet på ett år kunder vi inte prognostisera att det här skulle hända, säger han.

Enligt Johan Freij beror investeringsviljan på ett antal faktorer. Ett ökat miljömedvetande driver på efterfrågan av hållbara förpackningslösningar i kartong, samtidigt som e-handeln och handeln över gränser innebär att vi skickar fler paket. Men främst handlar det om ett ökat välstånd i fattigare länder och en ökad efterfråga av hygienprodukter där.

Och framtiden ser mycket positiv ut- prognosen för investeringarna i Sverige 2017 uppgår till drygt 18 miljarder kronor enligt SCB:s investeringsenkät från februari.

-Jag bedömer att detta bara är första steget i en längre investeringsvåg, säger Johan. Nästa steg blir att man kopplar på bioraffinaderier på de nya massabruken och då får vi se skogens alla nya produkter.

Läs hela intervjun i Di här