Det är svårt att vara svårlurad!

Varje år utsätts tusentals privatpersoner för bedrägerier. Phishing, smishing, vishing och romans, bakom bedrägerierna står professionella ligor och i princip alla kan bli måltavlor.

Att bli offer för ett bedrägeri kan sätta sina djupa spår. Inte bara i plånboken utan även hos den enskilde individen som blir utsatt. Hur kunde jag vara så lättlurad, varför såg jag inte varningssignalerna? Men det är inte så konstigt att man trots vetskapen om riskerna ändå blir utsatt för ett brott.

-Nej inte alls säger Linus Fugl, expert på bedrägeribekämpning Danske Bank. Alla kan bli offer för bedrägerier. Vem som helst kan i ett kort oaktsamt ögonblick klicka på en länk eller öppna ett mejl som ser suspekt ut.

Anpassar efter målgrupp

Sofistikerad och med mer lättillgänglig avancerad teknik gör att bedrägeriförsöken är svåra att upptäcka innan det är för sent. Bedragarna är även ofta väldigt påhittiga och deras tillvägagångssätt byter ständigt skepnad. Så kallade recovery bedrägerier har till exempel blivit allt vanligare nu. Det handlar om att personuppgifter från människor som redan blivit utsatta för bedrägerier hamnar i darknets databaser. Uppgifterna säljs och används sedan för att begå ytterligare brott. Ett exempel på recovery bedrägerier är att ett offer för ett investeringsbedrägeri blir kontaktad och får erbjudande om hjälp att återfå de initialt förlorade pengarna mot en mindre avgift.

-Vi ser att detta tillvägagångssätt har blivit allt vanligare. Framför allt vid investeringsbedrägerier där offret ”förlorat” större belopp och desperat försöker få tillbaka sina pengar snabbt säger Linus.

Äldre människor är fortfarande överrepresenterade när det gäller utsatthet. Men det förekommer även bedrägerier som är mer anpassade och riktade mot en yngre målgrupp. På sociala medier har det blivit allt vanligare att kriminella går med i olika Facebook-grupper där yngre människor till exempel letar lägenhet. I jakt på boende lockar kriminella offret att använda sitt Bankid eller kodbox för att godkänna vad hen tror är kreditupplysningstillstånd. Men i samma stund som offret verifierar sig med sitt BankId så kapar bedragaren uppgifterna och konton töms.

Så skyddar du dig

Du ska alltid vara lite extra skeptisk när någon kontaktar dig gällande något oväntat, till exempel ett unikt erbjudande eller en vinst av något slag. Fråga dig själv varför just du kontaktas? En huvudregel är att aldrig lämna ut personuppgifter, koder eller kontouppgifter muntligt eller skriftligt på uppmaning av någon annan. Denna regel gäller både på internet och i verkliga livet.

-Är du minsta osäker är det bättre att ta det säkra före det osäkra. Lägg på telefonen, svara inte på sms:et, tryck inte på länken eller öppna inte mejlet. Och kontakta alltid din bank om du är rädd för att du har lämnat ut personliga uppgifter, eller till exempel om något känns fel vid en transaktion, säger Linus.

Vikten av att anmäla

Fast statistik visar att de anmälda bedrägeribrotten är många och stadigt ökar så finns det tyvärr även ett stort mörkertal. Många offer anmäler aldrig brottet för att det ofta är kopplat till skamkänslor. Det i sin tur leder till att många bedragare aldrig åker fast.

-Det oerhört viktigt att man anmäler brottet som man har blivit utsatt för. Du har inget att skämmas för. Det är inte du som blivit utsatt för ett brott som har gjort något fel, det är de kriminella som har. Det är viktigt att komma ihåg poängterar Linus.

Bankens roll

Banker spelar en viktig roll i kampen mot finansiell brottslighet både när det gäller att förebygga och förhindra bedrägerier.

-Vi jobbar dagligen med att förhindra bedrägerier och skydda våra kunder. Både genom att upplysa och informera, men även operativt för att försvåra ekonomisk brottslighet. Till exempel kontrollerar vi alla transaktioner, vi letar mönster och analyserar all ovanlig användning av bankens produkter och tjänster. Vi jobbar hårt varje dag för att du som kund ska kunna känna dig trygg, säger Linus Fugl.

Sveriges Banker har tagit initiativ till en gemensam informationskampanj kallad Svårlurad för att uppmärksamma problemet med ökade bedrägerier. Vill du konkreta tips och råd om hur du kan skydda dig och dina närstående? Läs mer här samt här.