Dollarkursen i fokus på en turbulent valutamarknad

Alla företag som importerar eller exporterar varor eller tjänster påverkas av turbulensen på de globala valutamarknaderna, som har varit stor under den pågående covid19-krisen. Det blir svårare att prissätta varor och räkna på marginaler. Det innebär en högre risk i affärerna, särskilt för företag med små marginaler som behöver omsätta stora volymer. Har man fasta prislistor innebär det att priset i kronor inte kan höjas för att kompensera de dyrare inköpen.

Så enkelt går en valutasäkring till 

Valutasäkring är ett sätt att skydda företaget mot oönskade svängningar på valutamarknaderna. Vanligast är att teckna en så kallad valutatermin. Det innebär att företaget ingår ett kontrakt med banken om att köpa eller sälja ett belopp av en viss valuta till en förutbestämd kurs vid ett förutbestämt datum. Kort och gott: man köper eller säljer en valuta i framtiden. Företaget ”förköper” dollarn till nuvarande kurs, och vet exakt vad de ska betala för den när det väl gäller.

Nyttan med att valutasäkra

Den stora fördelen är att företaget slipper en osäkerhet framåt och kan säkra sina marginaler samt få en ökad säkerhet i kassaflödena. En valutasäkring kan också ge arbetsro och möjlighet till fler och säkrare affärer, samt ökad konkurrenskraft. Det blir enklare att budgetera och planera, och det går kanske att vara mer offensiv i prissättningen.

Läs mer om valutahandel och valutasäkring här.

Få fler tips kring hur företagen bör tänka kring valutarisker här.