En pigg 20-åring som växer så att det knakar

För 20 år sedan fanns det några framsynta personer i Östgöta Bank som såg en efterfrågan på en regional bank hos lantbrukarna, en av dessa hette Ann Krumlinde. Nästan samtidigt köpte Sparbanken upp böndernas bank Föreningsbanken. De stora markägarna kände sig vilsna och lantbrukssatsningen i Provinsbankerna startade.

Äntligen en bank som kunde prata dynga

Kunderna var inledningsvis få och affärsvolymen låg på blygsamma 300 miljoner kronor. Men det visade sig snart att man hade tänkt rätt. En agronom anställdes och kort därefter anslöt Stefan Malmström, idag Head of Business Center South, som fick i uppdrag att driva satsningen. Sedan gick det fort för det nya affärsområdet som rekryterade ett antal topp-ekonomer från lantbrukssidan. Det tillhörde inte vanligheterna att personer med denna bakgrund jobbade på bank och det blev ett framgångsrikt recept för att möta kunderna på ett nytt sätt.

År 2002 inleddes en satsning mot skogsbruk då Johan Freij, jägmästare och skogsekonom, anställdes. Johan är idag är ansvarig för affärsområde Skog & Lantbruk. År 2011 anställdes Emma Frödå, utbildad agronom och ekonom. Emma är idag ansvarig för lantbruksdelen.

-Det är så roligt att vi redan firar 20 år och vi är så stolta över den resa vi har gjort sedan allt startade! Nu startar vi en ny resa mot 20 år till som marknadens vassaste rådgivare till skog- och lantbrukskunder, säger Emma Frödå, ansvarig för lantbruksdelen.

Från 300 miljoner till 25 miljarder

Idag arbetar 20 personer med specialistkompetenser inom Skog & Lantbruk. De stöttar kunderna i frågor som rör allt från försäljning, köp, förädling och utveckling av det svenska lant- och skogsbruket. Deras unika kompetenser är eftersökta, affärsvolymen har ökat till imponerade 25 miljarder kronor. Den är faktiskt lika stor som hela Östgöta Banks volym vid starten 1997.

-Vårt team har gjort att vi har ett urstarkt varumärke på marknaden idag. Vi är långt ifrån störst, men att vara störst är faktiskt inte heller vår ambition. Vi har istället fullt fokus på de stora och komplexa kunderna och jag vågar påstå att vi är den ledande aktören som dessutom tillför dem störst värde. Vi lever med våra kunder och är deras bollplank oavsett i vilken fas de befinner sig, säger Johan Freij.

För skogen är det mycket positivt med den extrema industriutbyggnaden i Norden just nu. Den genererar en högre efterfrågan på svensk skog. På frågan om orosmoln nämner Johan klimateffekten på lång sikt.

-Om man ser klimatförändringens globala effekter på allt växande så innebär Skandinaviens läge att vi är ett av de minst drabbade områdena. På medellång sikt, ca 50 år, kommer vi faktiskt att få en ökad tillväxt i svenska skogar, säger Johan Freij.

När det kommer till lantbruksnäringen, innebär konsumenternas växande efterfråga på svenskproducerade och närproducerade råvaror en möjlighet till ökad lönsamhet.

– Vi har blivit bättre på att ta betalt för de svenska mervärdena. Framtidens produktionslantbruk förändras fort. Verksamheterna bli större och allt mer komplexa. Det innebär i sin tur att våra kunder behöver vara alltmer uppdaterade både på sin kärnverksamhet, men även på vad som händer i ekonomin i stort och på de internationella marknaderna. Vi vill vara deras stöd i det, säger Emma Frödå.

Intresserad av att veta mer? Vänligen kontakta:

johan.freij@danskebank.se och emma.froda@danskebank.se