Energikris banar väg för ny innovation

Energikris: elräkningarna skjuter i höjden och svenska hushåll måste förbereda sig på rekorddyr el under hela vintern. Samtidigt skapar detta enorma möjligheter för innovativa startups.

En kraftig utvecklingskurva av startups inom en viss bransch har tidigare kunnat ses inom Medtech, där bland andra KRY lyfts kraftigt under coronapandemin, eller ännu tidigare då skapandet av nya Fintechs fick en rejäl knuff efter finanskrisen 2008. Inom energisektorn syns redan till exempel Tibber, vars affärsmodell går ut på att automatiskt nyttja de timmar under dygnet då elpriset är som lägst för att exempelvis ladda bilen, och Sunroof, som utvecklar och producerar helhetslösningar för solcellstak, som båda levererar innovativa lösningar för att spara el och få ner räkningarna.

Energisektorn är ett av världens största affärsområden. Här finns skalbarhet, betalningsvilja och enorma affärsmöjligheter – globalt. Så vilka incitament behövs för att få fler startups att fokusera på energimarknaden? FOI har i sin rapport ”Energisystem for robust energiförsörjning” konstaterat att vårt samhälle är sårbart och att mer motståndskraft behövs. Detta är ett starkt incitament för staten att fokusera mer på området. Kombinationen av ett behov ur nationell motståndskraft och en kraftigt ökad efterfrågan på billigare alternativ skapar precis den ”perfekta storm” som marknaden behöver för att kunna explodera. Möjliga vinnare ur detta är innovativa företag som snabbar på decentraliseringen av energiproduktion och verkar för både lägre elpriser, ökad hållbarhet och motståndskraft för samhället.

Läs mer om andra innovativa startups på Nordens största startup-plattform The Hub:
The Hub | Connecting the dots between startups and growth